Siirry sisältöön

Pääsuunnittelija ja työnjohtajat

Pääsuunnittelijan tehtävät, vastuu ja kelpoisuus

Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja hän voi toimia myös esim. rakennus- tai rakennesuunnittelijana tai vastaavana työnjohtajana. Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. täyttää sille asetetut vaatimukset. Suhteessa sopijakumppaneihin vastuu perustuu työsopimukseen tai suunnittelusopimukseen ja niissä mainittuihin velvoitteisiin. Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus (arkkitehti, rakennusarkkitehti, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri tai rakennusmestari). Myös pitkään suunnittelijan tai rakennusprojektin vetäjänä toiminut rakennusmestari voi toimia pääsuunnittelijana.

Vastaava työnjohtaja

Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja rakennusvalvonnassa. Vastaavan työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja vastaa viranomaisiin päin sen suorittamisesta. Esim. pientalohankkeen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja kolmen vuoden kokemus työnjohtotehtävistä.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

Vastaavan työnjohtajan taidoilla ja aktiivisuudella on ratkaiseva merkitys rakennustyön oikeaoppisen toteutuksen varmistamisessa. Rakennusvalvonta seuraa vastaavan työnjohtajan työskentelyä.
Vastaava työnjohtaja on syytä palkata heti rakentamispäätöksen synnyttyä. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Hän toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa viranomaisiin päin määräysten ja lupien noudattamisesta.

Vastaavan työnjohtaja pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti. Hän huolehtii, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan. Vastaavan työnjohtaja tekee vähintään vastaavan työnjohtajan tarkastuslistan mukaiset tarkastukset rakennuskohteessa paikanpäällä.

Hakemus / ilmoitus

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta tai rakennusvalvonnasta vastaava työnjohtaja lomakkeella. Hakemuksen käsittelee rakennustarkastaja.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (IV)

Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä KVV- ja/tai IV-työnjohtaja jos lupapäätöksessä niin edellytetään. KVV- / IV-työnjohtaja johtaa KVV/IV-työtä ja vastaa siitä, että KVV- ja IV-laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti. KVV- ja IV-työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuva teknikon tutkinto ja riittävä kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Omakotitalon KVV- ja IV-asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja.

Hakemus/Ilmoitus

KVV- ja IV-vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta tai rakennusvalvonnasta vastaava työnjohtaja lomakkeella. Hakemuksen käsittelee rakennustarkastaja.

Takaisin sivun alkuun