Siirry sisältöön

Rakennuslupa

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava valmiiksi viiden vuoden kuluessa, määräaika lasketaan luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • uudisrakennus
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • muutokset, joilla on merkitystä rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen

Rakentamisen lupia haetaan kirjallisesti tai sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Lupahakemukseen yleisimmin tarvittavat liitteet:

 • kaksi sarjaa pääpiirustuksia, jotka suunnittelija allekirjoittaa
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, jos tieto ei näy vielä rekistereissä
 • karttaote ja/tai kaavaote
 • RH1-lomake, rakennushankeilmoitus (uudisrakennus, laajennus, kerrosalan lisäys tai muu rakennuksen ominaisuuksien muutos)
 • RH2-lomake, asuinhuoneistot (kun hankkeessa on useampi huoneista tai asuinshuoneistotiedoissa tapahtuu muutoksia)
 • naapurien kuuleminen tai -suostumus
 • energiaselvitys
 • selvitys jätevesien johtamisesta haja-asutusalueella tai hakemus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
 • selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • mahdollinen poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu

Ohjeita rakennusluvan hakijalle.

Takaisin sivun alkuun