Siirry sisältöön

Tarkastukset ja katselmukset

Rakennustyön toteuttamisen edellytyksenä on rakennusluvassa pidettäväksi määrätyt viranomaiskatselmukset ja tarkastukset.

Ensisijainen vastuu rakennuksen oikeasta rakentamisesta ja katselmuksien suorittamisesta on rakennusluvan hakijalla. Katselmuksilla on tarkoitus varmistua, että työ toteutetaan myönnetyn rakennusluvan ja määräysten mukaan.

Katselmuksissa on hyvä olla läsnä ainakin vastaava työnjohtaja. Katselmuksissa tarkastetaan pistokokein, että rakentaminen on suoritettu rakentamismääräysten sekä luvan ja sen ehtojen mukaisesti. Jos katselmus tai tarkastus on antanut aihetta huomautuksiin, viranhaltija määrää kirjallisesti epäkohdan tai virheen poistamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ja niiden määräajasta. Asianosaisella on oikeus saattaa määräys oikaisuvaatimuksella kunnan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Viranomaiskatselmuksia ovat:

 • aloituskokous
 • rakennuspaikan merkitseminen
 • pohjakatselmus
 • sijaintikatselmus
 • rakennekatselmus
 • loppukatselmus (muista tehdä rakentamisilmoitus verottajalle)

Verottajalle pitää ennen loppukatselmusta tehdä rakentamisilmoitus, ilmoitus on pakollinen. Ilmoituksesta esitetään todistus rakennustarkastajalle katselmuksen yhteydessä. Ilmoitus on tehtävä kaikista rakennusluvista. Käyttöönottokatselmus on osittainen loppukatselmus.

Muita katselmuksia ovat:

 • iv-laitteiston katselmus
 • vesi- ja viemärilaitteiston katselmus
 • hormikatselmus
 • muut tarkastukset ennen käyttöönottoa
 • osittainen loppukatselmus

Viranomaiskatselmusaikoja voi tilata rakennusvalvonnasta rakennustarkastajalta tai toimistosihteeriltä.

 

Takaisin sivun alkuun