Siirry sisältöön

Toimenpidelupa ja – ilmoitus

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asioiden ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Määräaika lasketaan luvan lainvoimaiseksi tulemisesta

Toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan eri osa-alueilla selvitetään Mynämäen kunnan rakennusjarjestyksessä.

Toimenpideilmoitus tehdään, kun kyseessä on esim. pienehkö alle 15 m² varastorakennus. Ilmoitus tulee toimittaa rakennusvalvontatoimistoon vähintään 2 viikkoa ennen kuin töihin on tarkoitus ryhtyä. Ilmoitukseen liitetään kartta tai asemapiirros, josta voidaan riittävällä tarkkuudella osoittaa aiotun toimenpiteen sijainti. Asemapiirrokseen on merkittävä rakennelman kyseessä ollessa päämitat ja etäisyys rajasta. Esim. varastosta liitetään mukaan myös pohjapiirros ja julkisivupiirros. Naapuria on kuultava kirjallisesti jos etäisyys rajaan on alle 5 m. Ilmoituksen voi tehdä Lupapiste.fi-palvelun kautta tai paperihakemuksella.

Ilmoitus on tehtävä mm. seuraavista hankkeista:

  • talousrakennus (ei sauna tai autosuoja) alle 15 m²
  • katos 5-20 m²
  • julkisivulasitus
  • katteen tai sen värityksen muuttaminen
  • ulkoverhouksen materiaalin tai värityksen muuttaminen
  • aitaaminen; asemakaava-alueella yli 1 m korkuinen aita tai reunusmuuri
  • maalämpökaivon poraaminen tai keruuputkiston asentaminen
Takaisin sivun alkuun