Siirry sisältöön

Käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi

1. Yleistä

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää lupamenettelyä. Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus ratkaistaan poikkeamispäätöksellä tai rakennusluvalla.

  1. Poikkeamispäätöksellä (MRL 171 §) silloin kun kyseessä on kaavoittamaton ranta-alue tai rantayleis- tai asemakaavassa alue on osoitettu lomarakennuspaikaksi.
  2. Rakennusluvalla (MRL 125 §) kun kyseessä on kuivan maan haja-asutusluontoinen alue

Mikäli poikkeamispäätös on myönteinen, haetaan käyttötarkoituksen muutokselle myös rakennuslupa.

Rakennuksen rakennus-/huoneistorekisterin mukaisen, tämän hetken käyttötarkoituksen voi selvittää rakennusvalvonnasta.

2. Suomen rakentamismääräykset

Käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi edellyttää seuraavaa:

2.1. Asuntosuunnittelu (YMa 1008/2017)

Asuinhuoneen on oltava ikkunallinen, vähintään 7 m² ja huoneistoalan oltava vähintään 20 m².

Asuinhuoneen korkeuden on oltava vähintään 2,5 m, pientaloissa 2,4 m. Vähäisen osan korkeus voi olla pienempi, ei kuitenkaan alle 2,2 m.

Asuinhuoneistossa on oltava toiminnan kannalta tarkoituksen mukaiset tilat mm. lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten. Tilat tulee olla myös vaatehuoltoon ja irtaimiston säilytykseen.

2.2. Esteettömyys (VNa 241/2017)

Ulko-oven edessä on oltava riittävä tasanne (esim. 1,5 m x 1,5 m).

Vapaalta leveydeltään vähintään 800 mm oviaukko tulee olla vähintään yhteen asuinhuoneiston ruokailutilaan, makuuhuoneeseen, peseytymistilaan ja WC:hen.

2.3. Sisäilmasto ja ilmanvaihto (YMa 1009/2017)

Ilmanvaihtojärjestelmän on tuotava rakennukseen riittävä ulkoilmavirta ja poistettava sisäilmasta terveydelle haitallisia aineita, liiallista kosteutta, viihtyisyyttä haittaavia hajuja jne. Järjestelmän toiminta on voitava kokonaisuudessaan pysäyttää tai sulkea.

2.4. Käyttöturvallisuus (YMa 1007/2017)
  • portaiden mitoitus, tasanteet, kaiteet ja käsijohteet
  • kulkutien ja oleskelualueen suojattava katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein
  • rakennus on varustettava riittävillä turvavarusteilla; varatiet, huoltotikkaat, avautuvien ikkunoiden rajoittimet
  • säännöllisesti siivottaville, nuohottaville ja huollettaville tai tarkastettaville rakennusosille tai laitteille on oltava turvallinen pääsy ja työskentelytila

3. Rakennuspaikka ja Olosuhteet

Rakennuspaikan koko pitää olla riittävä, kaava-alueilla kaavan mukainen. Kaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan on oltava tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 3000 m² (rakennusjärjestys)

Kiinteistölle pitää johtaa kulkukelpoinen tie tai sellainen on rakennettavissa.

Kiinteistöllä on oltava puhdasta talousvettä ympärivuotisesti käytettävissä (vesijohtovesi tai oma kaivo). Käyttötarkoituksen muutoksen takia voidaan joutua uusimaan/saneeraamaan jätevesijärjestelmä; jos rakennetaan vesiwc tai tehdään muu vesi- ja jätevesilaitteita koskeva korjaus- tai muutostyö.

4. Poikkeamislupa

Ranta-alueella rakentaminen ratkaistaan pääsääntöisesti kaavoituksella, myös lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi. Käyttötarkoituksen muutos ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta ja rakennuspaikan on muutenkin täytettävä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset. Edellytyksenä on, että rakennuspaikka on aikaisemmin ollut vakituiseen asumiseen käytetty tai sen tulee tukeutua olemassa olevaan kyläasutukseen ja olemassa oleviin palveluihin eikä muutoksesta aiheudu yhdyskuntarakenteen hajautumista.

Poikkeamishakemuksen voi jättää Lupapiste.fi-palvelun kautta.

5. Rakennuslupa

Rakennuslupahakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • todistus hallintaoikeudesta
  • pääpiirustukset: asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
  • naapurien kuuleminen
  • yli 50 m² rakennuksen hakemukseen liitteeksi energiaselvitys (energiatodistus)

Rakennuslupahakemuksen voi jättää Lupapiste.fi-palvelun kautta.

 

Takaisin sivun alkuun