Siirry sisältöön

Puhtaanapito

Puhtaat ja viihtyisät tilat luovat turvallisen, terveellisen ja tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön asiakkaillemme. Mynämäen kunnan puhtaanapitopalvelut huolehtivat noin 30 toimipisteen puhtaudesta. Siivouskohteisiimme lukeutuu muun muassa kouluja, päiväkoteja, terveydenhuollon tiloja, virastoja, toimitiloja sekä liikuntatoimen kohteita.

Asiakaslähtöisillä ylläpito- ja perussiivouspalveluilla varmistetaan kohteiden tarkoituksenmukainen puhtaus- ja hygieniataso. Puhtauspalvelumme toteutetaan joustavasti, ympäristömyönteisesti ja turvallisesti, alan uusia innovaatioita ja teknologiaa hyödyntäen. Ammattitaitoisten työntekijöiden tuottamat puhtauspalvelut mahdollistavat kiinteistöjen pitkät käyttöiät sekä auttavat asiakkaita onnistumaan omissa ydintoiminnoissaan.

Mynämäen kunta on hiili- ja ravinneneutraali kunta (Hinku ja Ranku). Puhtauspalvelumme toimivat vastuullisia periaatteita noudattaen. Siivouksessa käytetään mikrokuitutekstiilejä ja mahdollisimman mietoja siivousaineita, jotka annostellaan tarkasti käyttöohjeiden mukaan. Työväline-, menetelmä- ja ainevalinnoissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja jätteet lajitellaan ohjeiden mukaisesti.

Päiväkodit ja oppilaitokset

Turvalliset ja puhtaat tilat luovat puitteet varhaiskasvatukselle. Mynämäen kunnan puhtaanapitopalveluissa huomioidaan toiminnan vaatimat puhtaus- ja hygieniavaatimukset. Tärkeää on kiinteistön kunnon ja hyvän sisäilman ylläpitäminen sekä riittävä pintahygienia. Siivouksen lopputulosta seurataan aistinvaraisesti.

Päiväkotisiivouksen ensisijaisena tavoitteena on infektioiden torjunta. Päiväkotisiivouksessa on tärkeää saniteettitilojen ja ”lasten kosketuspintojen” eli muun muassa lattioiden, lelujen, ruokapöytien ja tuolien sekä sänkykaappien huolellinen puhdistus. Hyvällä hygienialla saadaan vähennettyä niin päivähoitolasten ja heidän perheidensä kuin päiväkodin henkilökunnankin sairastavuutta.-

Oppilaitokset ovat kovassa kulutuksessa. Suuret käyttäjämäärät sekä vilkas sisäliikenne edesauttavat pintojen pölyyntymistä ja tiloihin kulkeutuu runsaasti ulkoa kantautuvaa likaa. Likaa syntyy myös tilojen toiminnasta. Koulusiivouksen tavoitteena on luoda puhtaita, viihtyisiä ja esteettisesti miellyttäviä opiskelu- ja työympäristöjä.

Päiväkotien ja oppilaitosten perussiivoukset, esimerkiksi lattioiden peruspesut ja ikkunoiden pesut, toteutetaan pääsääntöisesti sulku- ja loma-aikoina.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilat

Mynämäen kunnan puhtaanapitopalveluiden siivouksessa oleviin sote-kohteisiin kuuluu Mynämäen terveyskeskuksen avopuolen tilat. Avopuolen tiloissa on esimerkiksi lääkärin, hammaslääkärin, suuhygienistin, haavanhoitajan, diabeteshoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, muistihoitajan ja päihdehoitajan vastaanottotiloja. Siivoamme myös laboratorio- ja fysioterapiatiloja sekä kotipalvelun henkilökunnan toimistotiloja Mynämäen terveyskeskuksessa.

Sote-kohteiden siivoukselle yhteistä on mikrobiologinen puhtaus. Puhtaus- ja hygieniatasovaatimukset vastaavat tilojen käyttötarkoitusta. Halutun lopputuloksen saavuttamiseen tarvitaan erilaisia puhdistus- ja desinfektiomenetelmiä. Tilojen siivouksessa tärkeätä on eritetahrojen välitön poistaminen, aseptinen työjärjestys eli työ suoritetaan puhtaammasta likaisempaan ja ylhäältä alaspäin sekä hyvä käsihygienia. Tilojen käyttötarkoituksen mukaan valittujen puhtaus- ja hygieniatasojen mukaisella siivouksella pyritään estämään hoitoon liittyvien infektioiden leviäminen. Puhtaanapitohenkilökunnan työn tarkoituksena on turvata tilojen käyttäjille (henkilökunta ja asiakkaat) turvallinen ympäristö. Tiloissa asioivien henkilöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota käsihygieniaan.

Toimitilat

Toimitilojen puhtauspalvelut kattavat Mynämäen kunnan puhtaanapitopalveluissa muun muassa virastojen ja toimistojen, paloasemien sekä erilaisten liikuntatilojen siivousta.

Kohteiden puhtaustasovaatimukset vaihtelevat tilojen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tiloilla ei useinkaan ole erityisiä hygieniavaatimuksia. Palvelun tuottamisessa huomioidaan asiakkaiden ja käytön tarpeet sekä poikkeustilanteet ja kausivaihtelut.

Takaisin sivun alkuun