Siirry sisältöön

Mynämäen Vesihuolto Oy

Mynämäen Vesihuolto Oy on Mynämäen kunnan omistama vesihuoltoyhtiö joka palvelee kuntalaisia sekä yrityksiä vesi- ja viemäriasioissa.

Vesilaskuttaja tavoitettavissa kunnanvirastolta sekä puhelimitse arkisin klo 12-15, p. 044 435 6604, vesilaskutus@mynamaki.fi

Liittymissopimusasiat

Ennen uuden vesi- tai jätevesiliittymän rakentamista tulee tehdä liittymissopimus Mynämäen Vesihuolto Oy:n kanssa. Uutta liittymää varten tulee yhtiölle toimittaa Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä (asuinkiinteistöt). Lisätiedot vesilaskutus p. 044 435 6604 tai vesihuolto@mynamaki.fi

Päivystysnumero

Päivystysnumero vesi- ja viemärihuollon vika-asioissa on virka-ajan ulkopuolella 044 534 1220

Juomaveden laatu

Vesinäytteet otetaan Karjalan koulusta, Pyhän koulusta ja Laurin koulusta.

Testausseloste, Karjalan koulu 16.5.2024

Testausseloste, Pyhän koulu 16.5.2024

Testausseloste, Laurin koulu 16.5.2024

Mynämäen Vesihuolto Oy:n riskiarviointi

Mynämäen Vesihuolto Oy:n talousveden riskiarviointi on tehty ja se kattaa Mynämäen Vesihuolto Oy:n vedenjakeluverkoston toiminta-alueen.

Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niitä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Riskiarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Vesilaitos on toimittanut riskiarvioinnin terveydensuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 29.12.2021. Ris-kiarviointi kattaa koko vedentoimitusketjun raakavesilähteestä kuluttajan hanaan. Työ tehtiin tiiviissä yh-teistyössä vesilaitoksen henkilökunnan ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Lisäksi työssä oli mukana konsulttina Sweco.

Valvontatutkimusohjelman mukaan veden laatua tutkitaan 4 kertaa vuodessa yhteensä 16 näytteellä.

Riskiarvioinnin perusteella mm. valvontatutkimusohjelman näytemäärää on kasvatettu talousvesiasetuk-sen (17.11.2015/1352) miniminäytteenottomäärää suuremmaksi, omaisuudenhallintaa tullaan kehittä-mään ja varautumista häiriötilanteisiin ylläpidetään.

Takaisin sivun alkuun