Siirry sisältöön

Jätevesitiedote

Toiminta-alue

Kunnanvaltuusto vahvisti vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 17.5.2010 § 18 ( tekn.ltk:n käsittelyssä 10.2.2010 §32 ja 14.4.2010 §67, kartat nähtävillä 18.2.-22.3.2010).

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ovat kaava-alueet sekä ne alueet, joille kunta on rakentanut vesihuoltoverkoston. Kaava-alueiden ulkopuolella toiminta-alue on pääsääntöisesti 200 m:n etäisyydellä rakennetusta verkostosta. Toiminta-alueiden kartat ovat nähtävillä vesilaitoksen internetsivuilla.

Toiminta-aluekartta Mietoinen
Toiminta-aluekartta Mynämäki

Toiminta-alueella noudatetaan vesihuoltolakia.

Vesihuoltolain 10§ mukaan toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vapautusta voi hakea saman lain 11§:ssä määrätyillä perusteilla. Selvitys kannattaa lähettää, oli kyseessä sitten loma- tai vakituinen asunto tai purettu rakennus yms.

Vapautusanomus käyttövesiverkostosta – vesinäyte

Arvioidut kustannukset

  • jätevesiliittymä 5431,20 €
  • kiinteistökohtainen pumppaamo n. 3000 € (,arvio)
  • liittymähaaran rakentaminen n. 2620 € (arvio)
    • kustannukset yhteensä keskimäärin 10000 € (Arvio)
  • vesiliittymä 3620,80 €

Liittyminen aiheuttaa kiinteistölle kustannuksia; toimiva jätevesijärjestelmä kuitenkin nostaa kiinteistön arvoa ja on käyttäjälle helppo ratkaisu.

Haja-asutus alue

Toiminta-alueen ulkopuolella olevia haja-asutusalueiden jätevesiasioita koskee Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisää linkkejä haja-asutuksen jätevesistä:
Kuntaliitto/Haja-asutuksen jätevedet
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry/Jätevesiopas
Ympäristo.fi/Kiinteistön jätevesien käsittely

Takaisin sivun alkuun