Siirry sisältöön

Vesihuollon tietopaketti kiinteistön omistajalle

Päivitetty 17.9.2020

Olemme koonneet tähän vastauksia asiakkaiden usein esittämiin kysymyksiin vesihuollosta. Lisäksi mukana on havainnollistavat videot huleveden johtamisesta sekä tonttijohtojen saneerauksesta.

Mistä saan vesimittarin uuteen kiinteistöön?
Ensimmäisen vesimittarin saa hyväksyttyä liittymissopimusta vastaan vesihuollon toimistolta.

Mistä saan uuden vesimittarin vanhan tilalle?
Vesimittarin vaihto sovitaan vesihuollon yhteyshenkilöiden kanssa. Vesimittarin omistaa vesihuoltolaitos ja mittarin asentaa aina laitos tai laitoksen hyväksymä LVI-alan ammattilainen.

Miten teen vesihuollon liittymissopimuksen?
Hakemuksen saat joko tulostamalla sen näiden kotisivujen kautta tai pyytämällä sen vesihuollon toimistolta. Kun täytetty hakemus on toimitettu vesihuollon toimistolle, käsittelemme sen ja lähetämme liittymissopimukset asiakkaalle allekirjoitettavaksi.

Miten liittyminen tapahtuu?
Asemakaava-alueella vesihuoltolaitos osoittaa liittämiskohdan kiinteistön läheisyydestä. Haja-asutusalueella liittämiskohta sijaitsee usein kauempana kiinteistöstä. Kiinteistön omistaja vastaa rakentamisesta sekä materiaaleista kuluineen liittämiskohdasta alkaen. Vesihuoltolaitos tekee liitostyön runkolinjaan.

Ennen tonttijohtojen asentamista ja liitostyötä, toimita Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä vesihuollon toimistolle. Myös tiedot urakoitsijasta tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva pätevyys vesihuoltolinjojen asentamiseen eli Valviran myöntämä Vesityökortti. Kun liitos runkolinjaan on ajankohtainen, ota yhteyttä vesihuollon toimistoon. Vesihuoltolaitos vastaa liitostyön toteutuksesta asiakkaan kaivannossa.

Mikä verkoston osa kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle?
Kiinteistön vastuulla olevia vesi- ja viemärilaitteistoja (kvv-laitteistoja) ovat kiinteistön lait­teistot talous-, sammutus-,jäte- sekä huleveden ja perustustenkuivatusvesien johtamiseksi.

Kiinteistön vastuulla olevia tonttijohtoja ovat tonttivesijohto ja tonttiviemärit niihin kuuluvine venttiileineen. Tonttivesi­johto on talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto. Tonttiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen viemäri, joka on asennettu jäteveden johtamista varten (jäteveden tonttiviemäri). Tonttiviemäri on myös liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi asennettu viemäri (huleveden tonttiviemäri).

Kiinteistö vaihtaa omistajaa. Miten siirrän liittymissopimukset uudelle omistajalle?
Vesihuollon kotisivuilta löytyy Liittymäsopimuksen siirto -kaavake, joka toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna vesihuollon toimistolle.

Omistan kiinteistön, joka on vuokralla. Kuka vastaa vesihuollon maksuista?
Kun kyse on yksityis-henkilöistä, vesihuollon laskut lähetetään aina kiinteistön omistajalle.

Tutustuthan myös alla oleviin videolinkkeihin:
Jäteveden ja huleveden tonttiviemäreiden saneeraus
Näin ohjaat huleveden oikein


Takaisin sivun alkuun