Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun toimipaikka on Mynämäen kunnanvirasto, os. Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki. Toiminta-alue on Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnat. Ympäristösihteereinä toimivat Laura Ahtiainen ja Katja Holttinen.

Ajankohtaista

Ympäristönsuojelu ja korona

Ympäristösihteerit tekevät pääasiassa etätöitä suositusten mukaisesti eivätkä ole tavoitettavissa toimistolla. Yhteydenotot puhelimitse ja sähköpostilla. Ympäristönsuojelu tekee vain välttämättömät tarkastukset, jotka ovat tarpeen ympäristön välittömän pilaantumisen estämiseksi. Toimistolla tapaamiset vain ajanvarauksella.

Alueellinen energianeuvonta Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia tarjoaa neuvontaa kaikille maakunnan kunnille ja kuntalaisille. Kuntaiset voivat kysyä asumisen energiankulutuksesta, lämmitystapavalinnoista, puun poltosta sekä laitteiden hankinnasta. Lisäksi Valonia tarjoaa asiantuntija- ja ideointiapua energiateemaisten tapahtumien järjestämiseen.

Varsinais-Suomen energianeuvonnan yhteystiedot löydät Valonian sivuilta.

Maatilojen polttoaineen varastointi

Polttoaineiden varastointimäärät maatiloilla ovat kasvussa niiden matalan hinnan takia. Maatiloilla varastoidaan tyypillisesti polttoöljyä erilaisissa maatilojen polttoainesäiliöissä. Ympäristönsuojelulain yleisten periaatteiden mukaisesti on toiminnassa huomioitava maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot, riippumatta siitä tarvitaanko polttoaineiden varastoinnille ympäristölupaa. Vuotojen estäminen on maaperän ja vesien suojelun takia lähtökohta. Maatiloilla on myös velvollisuus kaikissa tilanteissa huolehtia, että mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään, vesiin tai viemäriin ja että ne pystytään keräämään talteen mahdollisimman lähellä vuotokohtaa.  

Maatiloilla on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta polttoaineen varastoinnissa ja käytössä, jotta vuotoja ei tapahdu. Säiliöiden asianmukaisesta kunnosta ja niiden huoltamisesta sekä säiliöiden ja polttonesteen täyttö- ja jakelupaikkojen vuotojen hallinnasta on huolehdittava maaperän ja vesien pilaantumisen estämiseksi.  Toiminnassa on noudatettava kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä sekä muita polttoaineen varastointiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita.  

Tietoa vuotojen hallinnasta löytyy esimerkiksi Hämeen ELY-keskuksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä Lahden ja Lohjan kaupunkien yhteistyössä laatimasta Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta –oppaasta. Opas on ladattavissa Tukesin verkkosivuilta. Myös kuntien ympäristösuojelumääräykset, pelastuslaitosten ohjeet ja alan standardit antavat ohjeistusta ja määräyksiä aiheesta.

Haja-asutusalueen jätevesiasiat

Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitseville rakennuksille asetetut jätevedenkäsittelyvaatimukset on tullut tehdä 31.10.2019 mennessä. Lykkäystä käsittelyvaatimusten tekemiselle voi anoa ympäristönsuojelulta.

Takaisin sivun alkuun