Siirry sisältöön

Tälle sivulle on koottu lupa- ja ilmoituslomakkeita.

Ympäristöluvat

Ympäristöluvan hakemista varten tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.

Eläinsuojien ilmoitusmenettely

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyyn tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.

Rekisteröinnit

Ympäristönsuojelulain liitteen 2 mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelulain § 118 mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Ohjeet ja lomakkeet ympäristönsuojelulle tehtävään ilmoitukseen lannan levittämisestä poikkeustilanteessa sekä aumauksesta löydät täältä.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävä Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa.

Kemikaalisäiliön poistamista koskevasta velvollisuudesta poikkeaminen

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävä Hakemus kemikaalisäiliön poistamisvelvollisuudesta poikkeamiseen.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevat lomakkeet

Ympäristönsuojelulain § 157 mukainen Jätevesiselvityslomake.

Ympäristönsuojelulain Poikkeamiskaavake jätevesien käsittelystä tai ympäristönsuojelumääräyksistä ja liitteet:

Muita lomakkeita:

Vireillepanopyyntö

Purkujäteilmoitus

Vesihuoltolain § 11 mukainen vapautushakemus

Jätelain § 11 mukainen Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta.

 

 

Takaisin sivun alkuun