Siirry sisältöön

Tälle sivulle on koottu lupa- ja ilmoituslomakkeita. Kunnan sähköisiin lomakkeisiin pääset tästä linkistä

Ympäristöluvat

Ympäristöluvan hakemista varten tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.

Eläinsuojan vuosiraportointitiedot voi raportoida seuraavilla lomakkeilla:

Vuosiraportointilomake nautatilat

Vuosiraportointilomake siipikarjatilat

Vuosiraportointilomake sikatilat

Yhtenäislupa

Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelyn yhtenäislupahakemuslomake.

Eläinsuojien ilmoitusmenettely

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyyn tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.

Rekisteröinnit

Ympäristönsuojelulain liitteen 2 mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelulain § 118 mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Ohjeet ja lomakkeet ympäristönsuojelulle tehtävään ilmoitukseen lannan levittämisestä poikkeustilanteessa sekä aumauksesta löydät täältä.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävä Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa.

Kemikaalisäiliön poistamista koskevasta velvollisuudesta poikkeaminen

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävä Hakemus kemikaalisäiliön poistamisvelvollisuudesta poikkeamiseen 

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevat lomakkeet

Ympäristönsuojelulain § 157 mukainen
Jätevesiselvityslomake (tulostettava)
Selvitys jätevesijärjestelmästä (täytettävä word -lomake)

Ympäristönsuojelulain Poikkeamiskaavake jätevesien käsittelystä tai ympäristönsuojelumääräyksistä ja liitteet:

Muita lomakkeita:

Ympäristönsuojeluviranomaiselle voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ympäristöhaitasta tai roskaantumisesta alla olevalla vireillepanopyyntölomakkeella. Viranomainen harkitsee haittailmoituksena tehtyjen toimenpidepyyntöjen käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti.

Ilmoituksentekijään otetaan yhteyttä vain tarvittaessa.

Huomioithan, että ympäristövalvonta ei käsittele vieraslajeihin, eläinsuojeluun, elintarvikevalvontaan tai asumisterveyteen liittyviä asioita

Vireillepanopyyntö  (tulostettava)
Vireillepanopyyntö (täytettävä word -lomake)

Purkujäteilmoitus

Vesihuoltolain § 11 mukainen vapautushakemus

Jätelain § 11 mukainen Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta.

Tiedot eläinsuojan toiminnasta

Takaisin sivun alkuun