Siirry sisältöön

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset ja tiedoksiannot

Kuulutus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehdystä ilmoituksesta: Munax Oy

Torstaina 6.2.2020

Mynämäen kunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain 118 § mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta: Ilmoitus koskee kiviaineksen louhintaa ja murskausta Mynämäellä ositteessa Krouvinummentie 160, kiinteistö 503-535-1-9.

Ilmoituksen mukainen toiminta-aika on 20.2.-20.4.2020 maanantaista perjantaihin klo 04.00-19.00. Melutasoksi 10 metrin päässä on arvioitu 80 dB(A).

Hakemuksesta kuulutetaan Mynämäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja kunnan verkkosivuilla 6.-26.2.2020 välisenä aikana.

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea ja ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen tai mielipiteen määräaikaan mennessä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen: Mynämäen kunta, Ympäristönsuojelu, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@mynamaki.fi.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 26.2.2020.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Katja Holttinen p. 040 135 4515.

Meluilmoitus Munax Oy Sijaintikartta Munax Oy

Tämä kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 6.2.2020, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta: JJ Kiinteistökehitys Oy, Mynämäki

Keskiviikkona 29.1.2020

Mynämäen kunnassa on vireillä seuraava maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteishakemus maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen:

Lupahakemuksella haetaan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteistä maa-aines- ja ympäristölupaa. Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiselle sekä louhinta- ja murskaustoiminnalle. Otettava maa-aines on kalliota. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Louhintaa suoritetaan Mynämäen kunnan Nihattulan kylässä kiinteistöllä 7:90 Latomäki, viereiselle kiinteistölle 2:27 Salonummi sijoittuu toiminnan tukitoimintojen alue.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,74 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 149 000 m3ktr. Alueella murskataan alueelta otettavaa kiviainesta keskimäärin 40 000 tonnia vuodessa. Lisäksi alueelle saatetaan tuoda muualta louhetta murskattavaksi keskimäärin 20 000 tonnia vuodessa. Alueelle sijoitetaan murskauslaitos, joka on toiminnassa keskimäärin kolme kuukautta vuodessa, yhden kuukauden toimintajaksoissa.

JJ Kiinteistökehitys Oy hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksesta kuulutetaan Mynämäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja kunnan verkkosivuilla 29.1.-5.3.2020 välisenä aikana.

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea ja ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen tai mielipiteen määräaikaan mennessä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen: Mynämäen kunta, Ympäristönsuojelu, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@mynamaki.fi.

Muistutus tulee jättää viimeistään 5.3.2020.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Katja Holttinen p. 040 135 4515.

Yhteislupahakemus JJ Kiinteistökehitys Oy   Maa_ainesten ottamissuunnitelma

Liite 1 Sijaintikartta    Liite 2 kiinteistörekisterikartta   1-nykytilanne    2-tuleva tilanne     3-leikkaukset

Tämä kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 29.1.2020, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Raukkaatien 208

Tiistaina 7.1.2020

Ympäristösihteeri on tehnyt 7.1.2020 päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta osoitteessa Raukkaantie 208 Mynämäki.

Päätös koskee louhintaa ja murskausta osoitteessa Raukkaantie 208 Mynämäellä kiinteistöllä 503-508-1-30. Työtä tehdään ilmoituksen mukaan 7.1.-31.5.2020 maanantaista perjantaihin klo 07.00-20.00.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä viranomaisen verkkosivulla. Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on 14.1.-12.2.2020.
Tämä kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 7.1.2020, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Kuulutus on nähtävillä 7.1.-12.2.2020

Päätös

Takaisin sivun alkuun