Siirry sisältöön

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset ja tiedoksiannot

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/ Kreate Oy

Keskiviikko 17.6.2020

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta koskien Hirvijoen ja Livun ratasiltoja. Päätös koskee paalutusta ja rakentamista. Työtä tehdään ilmoituksen mukaan 30.11.2020 saakka maanantaista perjantaihin klo 07.00-20.00.

Päätöspäivä: 17.6.2020

Tiedoksianto ja päätös valitusosoituksineen  pidetään nähtävillä viranomaisen verkkosivuilla 17.6.-24.7.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on 25.6.-24.7.2020. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.

Tämä ilmoitus on julkaistu ympäristönsuojeluviranomaisen verkkosivuilla 17.6.2020. Päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta julkaisupäivää lukuun ottamatta.

Päätös meluilmoituksesta Kreate Oy

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/ Munax Oy

Maanantaina 25.5.2020

Ympäristösihteeri on tehnyt 25.5.2020 päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta osoitteessa Krouvinummentie 160, Mynämäki.

Päätös koskee louhintaa ja murskausta Krouvinummentie 160 Mynämäellä, kiinteistö 503-535-1-9. Työtä tehdään ilmoituksen mukaan 20.8.2020 saakka maanantaista perjantaihin klo 07.00-19.00.

Päätöspäivä: 25.5.2020

Tiedoksianto ja päätös valitusosoituksineen pidetään nähtävillä viranomaisen verkkosivulla 25.5.-1.7.2020

Päätökseen saa valittamalla hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on 2.6.-1.7.2020. Valituskirjelmä liitteinen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.

Tämä ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.5.2020. Päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta julkaisupäivää lukuun ottamatta.

Päätös meluilmoituksesta Munax Oy

Päätös maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisluvasta/ JJ Kiinteistökehitys Oy/ Maa-ainesten otto sekä kallion louhinta ja murskaus

Maanantaina 18.5.2020

Mynämäen tekninen lautakunta on tehnyt 13.5.2020 päätöksen maa-aineslain 4a §:n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta kallion louhintaan ja murskaukseen. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisista hakemuksista toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta. Päätös koskee kiinteistöjä 7-90 Latomäki ja 2-27 Salonummi Mynämäen Nihattulan kylässä.

Päätöspäivä: 13.5.2020

Tiedoksianto ja päätös valitusosoituksineen pidetään nähtävillä viranomaisen verkkosivulla 18.5.-24.6.2020

Päätökseen saa valittamalla hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän ajan päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on 26.5.-24.6.2020. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.

Tämä ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.5.2020, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän julkaisuajankohdasta julkaisupäivää lukuun ottamatta.

Mynämäen tekninen lautakunta

Ote Mynämäen tekninen lautakunta 13.5.2020

JJ Kiinteistökehitys Oy yhteislupa

Takaisin sivun alkuun