Siirry sisältöön

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset ja tiedoksiannot

Tiedoksianto ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehdystä päätösestä

Maanantaina 30.3.2020

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta Valtatie 8:lla välillä Mynämäki-Kivikylä, Mynämäki.
Päätös koskee louhintaa, murskausta ja maanrakennuskoneista aiheutuvaa melua ja tärinää. Työtä tehdään ilmoituksen mukaan 3.4.2020-31.12.2021 arkisin maanantaista perjantaihin sekä lauantaisin klo 06-20 sekä sunnuntaisin klo 07-17.

Päätöspäivä on 30.3.2020

Tiedoksianto ja päätös valitusosoituksineen pidetään nähtävillä viranomaisen verkkosivuilla 30.3.-6.5.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on 7.4.-6.5.2020 Valituskirjelmä liitteinen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.

Päätös meluilmoituksesta Destia Oy

Tiedoksianto on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 30.3.2020, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta julkaisupäivää lukuun ottamatta.

Tiedoksianto ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä ja voimaantulosta

Mynämäen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.3.20202 § 12 hyväksynyt Mynämäen kunnan ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen. Määräykset tulevat voimaan 1.6.2020.

Pöytäkirjanote on julkaistu kunnan verkkosivuilla 6.3.2020.Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja siitä on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Valitusaika on 13.3.-14.4.2020. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Turun hallinto-oikeuteen.

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 pöytäkirjanote
Mynämäen kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.6.2020
Mynämäen ympäristönsuojelumääräysten perustelut
Tiedoksianto ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehdystä päätöksestä

Torstaina 27.2.2020

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta osoitteessa Krouvinummentie 160, Mynämäki. Päätös koskee louhintaa ja murskausta Krouvinummentie 160 Mynämäellä, kiinteistö 503-535-1-9. Työtä tehdään ilmoituksen mukaan 20.2.-20.4.2020 maanantaista perjantaihin klo 07.00-19.00.

Päätöspäivä on 27.2.2020

Tiedoksianto ja päätös valitusosoituksineen pidetään nähtävillä viranomaisen verkkosivuilla 27.2.-6.4.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on 6.3.-6.4.2020. Valituskirjelmä liitteinen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.

Päätös Munax Oy

Tiedoksianto on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.2.2020, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Takaisin sivun alkuun