Siirry sisältöön

Avotulen teon kielto purettu Varsinais-Suomessa

Julkaistu

Pelastuspäällikön päätös 7.6.2024:

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastusviranmainen kielsi 23.5.2024 pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Maaperän kosteus ja tuuliolosuhteet ovat kehittyneet Varsinais-Suomen alueella suotuisasti ja viranomaispäätös avotulen käytön kiellosta voidaan purkaa.

On kuitenkin huomioitava, että avotulen teko on kielletty maastopalovaroituksen ollessa voimassa.

Sovelletut säännökset

Pelastuslaki 6 §

Toimivalta

Hallintosääntö 2 §
Pelastusjohtajan päätös 22.5.2024 § 5

Päätös:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastusviranomaisen 23.5.2024 alueelleen asettama avotulen teon kielto päätetään ja siihen liittyvät rajoitukset puretaan 9.6.2024 klo 9.00.

Mika Viljanen
Pelastuspäällikkö, pelastuspalveluiden tulosryhmäjohtaja, esikuntapalvelut

Takaisin sivun alkuun