Siirry sisältöön

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö Mynämäellä syksyllä 2020, hakuaika 31.8. asti

Julkaistu
Mynämäellä käynnistyy syyskuussa 2020 Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö, jossa kokeiluun ilmoittautuneet kotitaloudet kokeilevat kuukauden ajan pienentää arkensa hiili- ja materiaalijalanjälkeä. Hankkeeseen haetaan mukaan myös yrityksiä, joiden tarjoamat palvelut tai tuotteet voivat helpottaa kotitalouksien arkea kokeilujakson aikana ja sen jälkeen.
Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on ilmastonmuutoksen kannalta kestämättömän suuri, mutta toisaalta suomalaisten elämäntavoissa on mahdollisuuksia muutokseen. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämön tavoitteena on opastaa ja kannustaa kotitalouksia tekemään ilmaston kannalta järkeviä ja kunkin elämäntilanteeseen sopivia elämäntapamuutoksia. 

Maksuton kokeilujakso kotitalouksille
Kiihdyttämön alkaessa mukaan osallistuville kotitalouksille lasketaan hiili- ja materiaalijalanjäljet, jonka tuloksien perusteella kotitaloudet pääsevät työpajassa laatimaan kestävän elämäntavan tiekartan. Tiekartalle valittuja tekoja testataan kokeilujaksolla ja lopuksi tekojen vaikutus lasketaan: kuinka paljon kukin kotitalouden jäsenet vähentäisivät omaa jalanjälkeään, jos he noudattaisivat kokeilujakson elämäntapaa. Vuoden 2020 kiihdyttämöissä kokeillaan ensimmäistä kertaa hankkeessa kehitettyä SUSLA-nettisovellusta.Kiihdyttämössä kerätyn tiedon perusteella kunnat voivat kehittää palveluitaan tukemaan kestävämpää arkea. Aikaisemmissa vastaavissa projekteissa kotitaloudet onnistuivat pudottamaan hiilijalanjälkensä keskimäärin jopa yli 20 prosentilla. Kotitalouksien teoilla on siis mahdollisuus keventää myös kuntien hiilijalanjälkeä merkittävästi.”Jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme viiden planeetan luonnonvarat. Ihmiskunnalla onkin edessä elämäntapojen muutos, joka on verrattavissa teolliseen vallankumoukseen. Osallistujat kokeilevat hankkeessamme, miten voi päästä yhden maapallon kokoiseen elämään”, kokeilua koordinoivan D-mat oy:n toimitusjohtaja Michael Lettenmeier toteaa. 

Kansainvälinen yhteistyöhanke
Kansainvälisessä kiihdyttämössä on mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Sveitsistä, Espanjasta, Meksikosta ja Intiasta. Ensimmäisenä vuonna oli Suomessa mukana kahdeksan kotitaloutta, vuonna 2019 tavoitteena on jokaisesta maasta saada mukaan 500 ja vuonna 2020 10 000. Koko projektia koordinoi saksalainen Wuppertal-instituutti. Suomessa koordinaattorina on D-mat oy. Mynämäen kiihdyttämön mahdollistaa Koneen Säätiön Saaren kartanon residenssi yhteistyössä Mynämäen kunnan kanssa.

Saaren kartanon residenssi haluaa kestävien elämäntapojen kiihdyttämön myötä perehtyä yhdessä kuntalaisten kanssa siihen, miten voimme omilla elintavoillamme hidastaa ilmastonmuutosta ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. ”Meillä on vain yksi maapallo, joka ei kestä nykyistä länsimaista tapaamme elää. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö tarjoaa oivalluksia ja tekee uusien kestävämpien elämäntapojen opettelusta hauskaa”, ekologisen residenssitoiminnan koordinaattori Jaana Eskola sanoo. 

Kotitaloudet voivat hakea mukaan kiihdyttämöön täällä.
 
KOKEILUN AIKATAULU

Ilmoittautuminen 14.–31.8.2020
Jalanjälkien mittaaminen nettilomakkeella: 10.9.–17.9.2020
Tiekarttatyöpaja: 26.9.2020
Kokeilujakso: 5.10.–1.11.2020
Tulevaisuustyöpaja: 19.11.2020 
YHTEYSTIEDOT JA LINKKEJÄ

Ilmoittautumista koskevat tiedustelut
Koneen Säätiön Saaren kartano
ekologisen residenssitoiminnan koordinaattori Jaana Eskola
jaana.eskola@koneensaatio.fi, puh. 044 742 0742

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä koskevat tiedustelut
D-mat Oy
projektikoordinaattori Salla Lahtinen
salla@d-mat.fi, puh. 040 778 8146

Yritysten ilmoittautuminen mukaan hankkeeseen
Mynämäen kunta
yritysasiamies Matti Helenius
matti.helenius@mynamaki.fi, puh. 040 135 4509

Linkkejä:
Ilmoittautumislomake
Hankkeen kansainvälinen verkkosivu
SUSLA
D-mat oy
Kiihdyttämöstä Koneen Säätiön verkkosivuilla
Takaisin sivun alkuun