Siirry sisältöön

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2023

Julkaistu

Mynämäen vuosi 2023 oli toiminnan ja tapahtumien täyteinen. Kuntalaisten aktiivisuus, tapahtumat, toiveet ja uudet ideat ovat värittäneet vuotta merkittävällä tavalla.

Yhteiskunnallisesti vuosi 2023 oli historiallinen ja erityinen. Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Muutos on merkittävä kuntien historiassa ja muovaa uudelleen kuntin roolia paikallisina toimijoina.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alusta ja uuden organisaation toiminnan käynnistys vaati myös kunnissa työtä ja tehtävien uudelleenjärjestelyä. Kuntien ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö on rakentunut vuoden kuluessa aluksi terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen yhdyspintatyön käynnistämisellä ja loppuvuoteen tultaessa tiivistyvällä yhteistyöllä koskien esim. palveluverkkoa ja kunnilta hyvinvointialueelle vuokrattuja tiloja.

Hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen on tarkoittanut myös pitkäaikaisen Paras-puitelain velvoittamana perustetun Kuntayhtymä Akselin purkamista ja siihen liittyviä järjestelytä. Kuntayhtymän purkaminen on vaikuttanut myös kunnan talouteen ja valitettavasti viimeisimpien ohjeistusten mukaiset kirjaamistavat painavat Mynämäen kunnan vuoden 2023 tuloksen miinukselle.

Henkilöstön näkökulmasta vuoden 2023 aikana Mynämäen kunnassa koettiin useita muutoksia. Heti vuoden alussa työssään aloitti uusi tekninen johtaja Jaakko Kurvinen. Useiden henkilövaihdosten jälkeen teknisen toimen toimintaa on vakiinnutettu vuoden aikana ja uusia hyviä käytäntöjä on otettu käyttöön henkilöstön hyvällä yhteistyöllä. Kunnanjohtaja Seija Österberg jäi eläkevuosia edeltävälle vuosilomalle maaliskuun alussa ja hallintojohtaja Marja Kärkkäinen hoiti oman toimensa ohella ansiokkaasti kunnanjohtajan tehtävää, kunnes pääsin toukokuun lopulla aloittamaan työt Mynämäen kunnassa. Syksyllä päätettiin uudistaa kunnan organisaatio siten, että kunnanhallituksen alaisuuteen perustettiin uusi elinvoiman tulosalue ja elinvoimatyö nostettiin kunnan toiminnan keskiöön. Aiemman yritysasiamiehen jäätyä eläkkeelle vuoden lopussa rekrytointiin uudelle tulosalueelle elinvoimajohtaja, josta tulisi myös kunnan johtoryhmän jäsen.

Talouden näkökulmasta vuosi 2023 oli Mynämäessä tiukka ja tulevat vuodet näyttävät entistä haastavammilta. Kunnan taloutta heikensivät yleinen hintatason nousu, korkotason nousu, kunta-alan palkkaratkaisu ja hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kuntien talouteen.

Merkittävimpinä kaavoitushankkeina vuoden aikana ovat olleet Kolsa-Juvansuon tuulivoimaosayleiskaava sekä keskustan asemakaavan muutos tiettyjen kortteleiden osalta. Keskustan asemakaavan muutokseen tähtäävän kaavoitusprosessin kuluessa on käyty tiivistä vuoropuhelua kaava-alueen osallisten, kuntalaisten ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on saada kaava valmiiksi ja vahvistettua kesään 2024 mennessä. Kaava mahdollistaisi keskusta-alueen kehittämisen kaupan ja asumisen palveluiden osalta. Kaavamuutos turvaa myös uimahallipalveluiden säilymisen nykyisellä paikallaan.

Kolsa-Juvansuon tuulivoimaosayleiskaavan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan lokakuussa 2023. Kaava ei ole valituksesta johtuen vielä saanut lainvoimaa. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi syksyllä 2024 kaavoitussopimuksen, jonka perusteella Saartennokan alueelle valmistellaan uutta tuulivoimaosayleiskaavaa. Tämän kaavahankkeen alustavia viranomaisneuvotteluita on käyty loppuvuodesta 2023 ja prosessi jatkuu vuoden 2024 aikana.

Investoinneista merkittävimpänä oli edellisiltä vuosilta jatkuva Laurin yhtenäiskoulun saneeraus. Alakoulun osalta työ saatiin valmiiksi vuoden 2023 kesällä siten, että lapset pääsivät palaamaan remontoituun kouluun syyslukukauden alusta lukien. Myös keittiö- ja ruokalatilat ovat valmistuneet jo aiemmin. Syyslukukauden alusta remontti on jatkunut saumattomasti seuraaviin vaiheisiin ja yläkoulun puolelle. Kouluremontin aiemmat vaiheet ovat ylittäneet budjetin merkittävällä tavalla, mutta vuoden 2023 osuudessa pysyttiin budjetissa ja aikataulussa. Tavoitteena on, että remontti valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä, lukuunottamatta viimeistä vaihetta, joka koskee erityisesti Laurin koulun liikuntasalia ja jonka laajuutta vielä puntaroidaan ennen päätöksentekoa.

Kunnassa toteutettiin vuonna 2023 toista kertaa asukasbudjetointia. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset saivat ensin ehdottaa varatulle 10.000 euron määrärahalle käyttökohdetta ja seuraavassa vaiheessa äänestää toteuttamiskelpoisista ehdotuksista suosikkiaan. Vuonna 2023 osallistuvan budjetoinnin määräraha käytettiin Aarlahden uimarannan kunnostustöihin.

Väestön ikärakenne muodostaa Mynämäen väestökehityksessä haasteen. Vuoden lopussa asukasluku oli 7534, mikä on vain 5 asukasta vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2023 aikana syntyi 61 uutta pientä mynämäkeläistä.  Mynämäen väestönmuutos on ollut luonnollisesta väestönkehityksestä johtuen aiempina vuosina melko negatiivinen, esimerkiksi vuonna 2022 väestö väheni 55 asukkaalla. Vuoden 2023 aikana negatiivinen väestönmuutos on selkeästi taittunut.

Muuttoliikkeen jarruna toimii tällä hetkellä sopivien asuntojen puute ja uudelle asuntorakentemiselle olisikin kova tarve. Valitettavasti rakennusalan haasteet aiheuttavat sen, että tarvittavaakaan rakentamista ei lähde liikkeelle. Ongelma on valtakunnallinen ja näkyy Mynämäessä myös siinä, että uusia omakotitontteja myytiin vuoden aikana vain kolme ja rakennuslupia uusille omakotitaloille myönnettiin poikkeuksellisesti vuoden aikana vain viisi.

Vuoden 2023 taloutta haastoi erityisesti hyvinvointialueuudistus ja sen vaikutukset kuntatalouteen. Mynämäen kunnan vuoden 2023 vuosikate on 1.549.632 € ja tilikauden tulos alijäämäinen – 501.191 euroa.

Kunta on investoinut viime vuosina voimakkaasti, jonka seurauksena niin lainanhoitokulut kuin korkokulutkin ovat korkealla tasolla. Vuoden 2023 lopussa lainamäärä oli 42.189.110 euroa eli 5.599 euroa /asukas, mikä on huomattavasti maan keskiarvon yläpuolella.

Vuoden 2023 investoinnit olivat yhteensä 4.140.950 euroa. Investointien myötä myös suunnitelman mukaisten poistojen määrä on lisääntynyt ja ne olivat vuonna 2023 2.054.308 euroa. Poistot kasvoivat vuoden 2023 aikana 17,6 % pääasiassa Laurin koulun peruskorjauksen etenemisen vuoksi.

Ensimmäiset kuukaudet Mynämäen kunnan palveluksessa ovat työn, toiminnan ja kohtaamisten täyteisiä. On ollut ilo päästä työskentelemään mynämäkeläisten parissa ja alueemme parhaaksi. Työtä on osoittautunut olevan niin paljon, että ihan kaikkea ajattelemaani en ole vielä ehtinyt tehdä, mutta monella saralla olemme päässeet jo hyvään alkuun.

Mynämäessä on valtavan paljon elämän sykettä, innostuneita kuntalaisia, aktiivisia yhdistyksiä, menestyviä yrityksiä, runsaasti palveluita, monipuolisia tapahtumia, persoonallisia kyliä ja osaavia työntekijöitä. Mynämäki kiinnostaa, innostaa ja herättää intohimoja. Yhdessä tehden meillä on kaikki mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa!

Carita Maisila
kunnanjohtaja

Takaisin sivun alkuun