Siirry sisältöön

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2024

Julkaistu

Yhteiskunnassamme on eletty poikkeuksellisten muutosten ja epävarmuuden aikaa jo useamman vuoden ajan. Myös kuntatalouteen ja kuntien toimintaan muutokset ovat vaikuttaneet. Hyvinvointialueuudistus muutti kuntien tehtäväkenttää ja roolia yhteiskunnassa historiallisella tavalla. Vuoden 2024 taloutta ja toimintaa on suunniteltu muuttuneessa toimintaympäristössä. Kustannustasoon ja kuntien toimintaan ovat lisäksi vaikuttaneet maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen ja pandemian aika.

Näkymä työ- ja elinkeinomarkkinoilla on niin ikään poikkeuksellisen epävarma. Erityisesti rakennusala on ajautunut rakentamisen äkkijarrutuksen seurauksena kriisiin ja vastaavia ilmiöitä on nähtävissä muillakin toimialoilla. Samaan aikaan maan hallitus on valmistelemassa valtion budjettia, jota leimaa tiukka linja velanotolle ja tinkimättömät tavoitteet julkisen talouden tasapainottamiselle.

Mynämäen kunnan talouteen toimintaympäristön ja talouden muutokset ovat vaikuttaneet voimakkaasti. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan tulopohja kaventui ennakoitua enemmän, kunta-alan monivuotinen palkkaratkaisu sekä kiristyneestä turvallisuustilanteesta aiheutunut kustannustason ja korkotason nousu ovat kasvattaneet kunnan menoja huomattavan paljon suhteessa siihen, että toiminnan laajennuksista on pääasiassa pidättäydytty.

Lisäksi kunnan taloutta rasittavat viime vuosien mittavat investoinnit ja niiden rahoittamiseksi tarvittu merkittävä velkamäärä. Mynämäen kunnan lainakanta on keskimääräistä kuntaa korkeampi, jolloin kunnan käyttötaloutta rasittaa niin lainanlyhennykset ja kasvaneet korkomenot. Tilikauden tulokseen vaikuttaa lisäksi investointien myötä kasvaneet poistot.

Talousarvion riittävä tasapainottaminen vuodelle 2024 lyhyellä tähtäimellä käytössä olevilla keinoilla ei ollut mahdollista. Talousarvioprosessin aikana lautakunnat ja toimialat etsivät vastuullisesti mahdollisia säästö- ja lisätulokohteita. Haastavasta lähtötilanteesta huolimatta talousarvioprosessi sujui hyvässä yhteishengessä ja arvokkaita keskusteluita käyden.

Vuoden 2024 talousarvio sisältää valtuuston päättämän korotuksen kunnan tuloveroprosenttiin. Verotulojen laskennallisen lisäyksen ja muiden tasapainottamistoimien yhteisvaikutuksella talousarvion vuosikate saatiin piirun verran plussalle. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on kuitenkin yli kaksi miljoonaa euroa negatiivinen.

Tiukentuneen taloustilanteen vuoksi Mynämäen kunnan investointiohjelmaa vuodelle 2024 ja edelleen suunnitelmavuosille 2025-2026 on tarkasteltu kriittisesti ja investointitaso on talouden tasapainottamiseksi jatkossakin pidettävä hyvin maltillisena.

Ennusteiden valossa Suomen talouden kasvu tulee olemaan tiukassa myös tulevina vuosina. Edelleen kiristyvä maailmanpoliittinen tilanne ja rakenteelliset muutokset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan osaltaan myös kuntatalouteen. Hyvinvointialueuudistuksen toteutumisen jälkeen valmistaudumme seuraavaan merkittävään julkishallinnolliseen uudistukseen, kun TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta kuntien vastuulle.

Mynämäen uusi kuntastrategia on tullut voimaan vuoden 2023 alussa ja kunnan elinvoimaohjelma vahvistettiin keväällä 2023. Vuoden 2024 talousarvio perustuu kuntastrategian painopisteisiin ja elinvoiman edistäminen on nostettu uudella tavalla kunnan toiminnan keskiöön. Elinvoimapalvelut tuodaan organisaatiomuutoksen myötä kunnan omaan organisaatioon ja johtoryhmätason työskentelyyn.

Elinvoimapalveluiden uudelleenjärjestelyn lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään kunnan palvelutuotannon sujuvuuteen, kuntalaislähtöisyyteen, kunnan viestinnän monipuolistamiseen, kunnan näkyvyyden parantamiseen ja kuntayhteisön vahvistamiseen.

Kunnassamme on valtavan paljon elinvoimaa, aktiivisia yhdistyksiä, innovatiivisia yrityksiä ja kiinnostuneita kuntalaisia, joiden kanssa yhdessä tehden voimme edistää Mynämäen kunnan ja alueen vetovoimaa, pitovoimaa, kiinnostavuutta ja elinvoimaisuutta.

Mynämäessä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, jotka varmasti saamme yhdessä käyttöön haastavinakin aikoina. Yksin ei kunta pärjää, mutta yhdessä meissä on valtava voima.

Tulevaisuuteen luottavaisesti katsoen,
Carita Maisila
kunnanjohtaja

Linkki Mynämäen kunnan vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaan

Takaisin sivun alkuun