Siirry sisältöön

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua. Pöytäkirjat julkaistaan sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Esityslistoista ja pöytäkirjoista poistetaan julkisuuslain ja tietosuojan perusteella salassa pidettävät asiat. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Jos alla oleva upotus ei toimi päätelaitteellasi, pääset palveluun suoraan tästä.

ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISUSSA ON TEKNISIÄ ONGELMIA. Väliaikaisesti esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan vain alla olevissa linkeissä.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirja 14.5.2019

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirja 11.6.2019

asian 69 liite Tanssistudio Pointin opetussuunnitelma
asian 73 liite Varhaiskasvatussuunnitelma
asian 74 liite Esiopetuksen toiminta-ajat ja vuosisuunnitelma
asian 77 liite Koulujen toiminnan arviointi

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 15.5.2019

Teknisen lautakunnan esityslista 19.6.2019

asian 66 liite Terveyskeskuksen uudisrakennuksen rakennustöiden valvojan valitseminen
asian 66 liite Terveyskeskuksen uudisrakentaminen tarjousten avauspöytäkirja
asian 69 liite Päällystystöiden urakkatarjousten avauspöytäkirja
asian 71 liite Varsinais-Suomen Ely-keskuksen lausuntopyyntö
asian 71 liite Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 3.6.2019

asian 35 liite Tilinpäätös 2018
asian 35 liite Tilintarkastuskertomus 2018
asian 36 liite Arviointikertomus 2018
asian 37 liite Henkilöstötilinpäätös 2018
asian 38 liite Osavuosiraportti 1.1.–30.4.2019
asian 39 liite Kauppakirja määräalan myynnistä

Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.5.2019

asian 134 liite Kiinteistöyhtiön kauppakirja
asian 135 liite Kalusteluettelo
asian 139 liite Tarjousten vertailu
asian 140 liite Kunnan muistamissääntö

Kunnanhallituksen pöytäkirja 10.6.2019

asian 153 liite Luonnos seurakunnan ja kunnan väliseksi maankäyttösopimukseksi
asian 153 liite Kartta sopimusalueesta
asian 153 liite Kartta alueista, jotka seurakunta luovuttaa kunnalle
asian 153 liite Kartta alueista, jotka kunta luovuttaa seurakunnalle
asian 157 liite Tietotilinpäätös 2018

Kunnanhallituksen esityslista 24.6.2019

asian 169 liite Maa-alueiden vaihtokirja
asian 170 liite Kiinteistön kauppakirja
asian 171 liite Ptky Akselin palvelutasosuunnitelma 2019 – 2021
asian 173 liite Vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeet
asian 174 liite Tuloslaskelmaosan toteuma 1.1.–31.5.2019
asian 181 liite Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Mynämäen talousarviokortti
asian 181 liite Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kuntaviuhka
asian 181 liite Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, siirtoviivehoitopäivät toukokuulta

 

Takaisin sivun alkuun