Siirry sisältöön

Käsittelyajat

Kunta on määritellyt käsittelyajat seuraavat ehdot täyttäville asioille:

  • asia voi tulla vireille ainoastaan asianosaisen aloitteesta
  • asia ratkaistaan hallintopäätöksellä
  • asia kuuluu viranomaisen toimialan keskeiseen asiaryhmään
  • asian käsittelylle ei ole säädetty määräaikaa.

Hallinnon toimiala

Kunnanjohtajan päättämät yleisavustukset

Hakuaika vuosittain tammikuussa; päätökset maaliskuun loppuun mennessä.

Sivistyksen toimiala

Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen

Haku Wilma-järjestelmän kautta. Hakuaika seuraavalle lukuvuodelle on maaliskuun ajan. Hakuilmoitus julkaistaan lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla. Päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä. Paikkoja voi kysyä myös läpi vuoden, jolloin haku käsitellään 14 vrk sisällä.

Esiopetus- ja päivähoitopaikkapäätökset

Esiopetukseen haetaan sähköisellä hakumenettelyllä helmikuussa. Päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä. Päivähoitopaikkoja voi hakea sähköisellä hakumenettelyllä jatkuvasti, ympäri vuoden. Jos on kyse äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan menosta, hakemus on toimitettava 14 vrk ennen tarpeen alkamista ja hakemus käsitellään 14 vrk aikana. Muussa tapauksessa päivähoitohakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon alkua ja se käsitellään viimeistään 14 vrk ennen tarpeen alkamista.

Oppilaaksi ottaminen muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun

Kouluun ilmoittaudutaan vuoden alussa Wilma-järjestelmän kautta. Hakuilmoitus julkaistaan lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla sekä huoltajille lähetetään tiedote hakuajasta ja -menettelystä postitse kotiin. Jos huoltaja tekee Wilma-järjestelmään hakemuksen muuhun kuin lähikouluun, vastaanottavan koulun rehtori tekee päätöksen viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Sivistyslautakunnan päättämät avustukset

Hakuaika on 1.–31.1. Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee asian viimeistään maaliskuun kokouksessa ja avustukset maksetaan valitusajan päätyttyä, viimeistään huhtikuussa.

Koulukuljetuspäätökset

Koulujen rehtorit toimittavat koulukuljetusyhdyshenkilölle kuljetuslistat niistä oppilaista, jotka ovat koulukuljetusohjeiden mukaan oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen. Lautakunnalle osoitetut huoltajien anomuksesta tehdyt muut koulukuljetusanomukset käsitellään aina seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Kasvatus- ja sivistysjohtajalle tai rehtorille delegoidut hakemukset käsitellään 14 vrk sisällä hakemuksesta.

Teknisen toimiala

Teknisen johtajan päättämät talkooavustukset

Hakuaika vuosittain tammikuussa; päätökset maaliskuun loppuun mennessä.

Yksityistieavustukset

Hakuaika maaliskuun loppuun mennessä. Päätökset teknisen lautakunnan kokouksessa toukokuussa.

Lupien käsittelyajat

Rakennuslupa 2 vk (kun kaikki asiakirjat toimitettu)
Toimenpidelupa 2 vk
Poikkeamislupa 1 kk
Suunnittelutarveratkaisu 1 kk
Maa-aineslupa 3 kk
Maisematyölupa 2 vk
Toimenpideilmoitus 2 vk
Purkamisilmoitus 1 kk
Ympäristölupa 4 kk
Takaisin sivun alkuun