Siirry sisältöön

Kunnanhallitus

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kunnanhallitus.

Lisäksi kunnanhallitus

  • vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
  • valvoo kunnan etuja ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
  • edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta
  • vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta (konserniohjaus)
  • huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen päätösvalta on määritelty tarkemmin hallintosäännössä.

Mynämäen kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, jotka kunnanvaltuusto on valinnut eri poliittisista ryhmistä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallitus 2023–2025

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Petteri Huuskonen (varajäsen Päivi Maisila)
I varapuheenjohtaja Markus Ylis-Junttila (varajäsen Eeva Laulumaa)
II varapuheenjohtaja Tuula Toivonen (varajäsen Veronika Markkanen)
III varapuheenjohtaja Hanna Silvaani (varajäsen Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä)

Jäsenet

Nina Arvo (varajäsen Jari Airola)
Kimmo Karkoinen (varajäsen Lasse Hurme)
Aappo Kontu (varajäsen Jaana Kivivuori)
Sanna Kylänpää (varajäsen Henri Arvio)
Anne Mäkisalo (varajäsen Marianne Jaakkola)
Jouko Suominen (Marko Setälä)
Mika Vilola (varajäsen Aarne Lehtonen)

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Hallintojohtaja

Takaisin sivun alkuun