Siirry sisältöön

Kuntayhtymät ja yhteiset toimielimet

Kuntalaki määrää, että päätökset annetaan kuntalaisille tiedoksi laittamalla pöytäkirja nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa pöytäkirjan nähtäville laittamisesta.

Kuntayhtymät ja yhteiset toimielimet, joissa Mynämäen kunta on mukana, julkaisevat esityslistansa ja pöytäkirjansa omilla verkkosivuillaan.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä eli Raseko antaa aikuisten ja nuorten ammatillista koulutusta monella eri alalla. Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä toimii yhtymävaltuusto. Kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa yhtymähallitus.

Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen liitto on alueensa 27 kunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä, joka hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Liiton toimielimiä ovat mm. maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Seudullisen jätehuoltoviranomaisena mm. Mynämäen kunnan alueella toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta

Ympäristöterveydenhuollon palveluista ja hallinnosta vastaa Uudenkaupungin kaupunki ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöterveydenhuollon lautakunta. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat myös eläinlääkintahuolto ja terveysvalvonta.

Takaisin sivun alkuun