Siirry sisältöön

Ohjeet ja säännöt

Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden päätösvalta ja kunnan muu toiminta määritellään lakien ja asetusten lisäksi hallintosäännöllä. Lisäksi toimintaa ohjaavat erilaiset muut säännöt ja määräykset. Pääasiassa säännöt ja määräykset hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta myös kunnanhallitus ja lautakunnat voivat hyväksyvät toimintaa ohjaavia ohjeita.  Tällä hetkellä voimassa olevat säännöt ja ohjeet ovat alla.

Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet

Hallintosääntö

Irtaimisto-ohje

Konserniohje

Laskutus- ja perintäohje

Maa-ainestaksa

Rakennusjärjestys
Kartta suunnittelutarvealueista

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Ympäristönsuojelumääräykset
Määräysten perustelut
Karttaliite

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Yleiset hankintaohjeet
Ohjeet pienhankinnoista

Torisäännöt

Takaisin sivun alkuun