Siirry sisältöön

Rekisteriselosteet ja tietosuoja

Kunnissa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan.

Lakisääteisten ja muiden tehtävien hoitamista varten kunnissa on lukuisia rekistereitä kuntalaisista ja muista asiakkaista.

Mynämäen kunnassa rekisterinpitäjiä ovat kunnanhallitus, kasvatus- ja sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että se toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan ja käytännössä myös osoitetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Odotamme monessa asiassa vielä kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistuksia, joiden mukaisesti näitä sivuja päivitetään. Rekisteröityjen oikeudet vahvistuivat tietosuoja-asetuksen myötä, mutta jo aiempi henkilötietolaki takasi Suomessa laajat oikeudet rekisteröidyille.

Alla ovat Mynämäen kunnan tehtävien hoitamiseen tarvittavien rekistereiden tietosuojaselosteet.

Asianhallintajärjestelmä

Digitreenarin käyttäjärekisteri

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan asiakasrekisteri

Henkilöstöhallinnon järjestelmä

Henkilöstön rekrytointijärjestelmä

Järjestö- ja yhdistysrekisteri

Jätevesirekisteri

Kameravalvontajärjestelmä

Kirjanpito

Kirjaston asiakasrekisteri

Kulunvalvonta I

Kulunvalvonta II

Liikuntaharrastusseteli

Luottamushenkilöiden sähköpostijärjestelmä

Maa-aineslupadiaari

Myyntilaskutus

Myyntireskontran palautusten asiakasrekisteri

Nuorisokorttirekisteri

Opetuskäytössä olevat ohjelmat ja sähköiset työskentely-ympäristöt

Oppilastietojen hallintajärjestelmä

Ostolaskut

Ostolaskujen sähköinen arkisto

Rakennusluparekisteri

Rakennusvalvonnan rekisteri

Saattajakorttirekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Sosiaalitoimen asiakasrekisteri (maksujen takaisinperintä)

Tapahtumien osallistujarekisteri (Lyyti)

Uimahallin ja kuntosalin asiakasrekisteri

Vaaleissa kotiäänestykseen ilmoittautuneet

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Verkkosivujen julkaisujärjestelmä

Vuokralaskutusrekisteri

Väestötietorekisteri

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontarekisteri

Mynämäen Vesihuolto Oy

Vesihuollon asiakastietojärjestelmä

Vesihuollon kirjanpitojärjestelmä

Vesipisteen asiakasrekisteri

 

Takaisin sivun alkuun