Siirry sisältöön

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn pitää pyyntöä esittäessään todistaa henkilöllisyytensä. Pyynnöt kunnassa käsittelee tietosuojavastaava ja kunnan tulee vastata niihin kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on kohtuullisin väliajoin oikeus saada jäljennös hänestä rekistereissä olevista tiedoista sekä niiden käsittelystä. Lomake tarkastuspyynnön tekemiseen

Mynämäen kunnanhallitus on 7.5.2018 § 108 päättänyt, että rekisteröidyn useammin kuin kerran vuodessa/rekisteri esittämästä tietopyynnöstä peritään asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet -taksan mukainen hyvin vaativan tiedonhaun mukainen maksu, ellei pyynnölle ole esim. rekisteröidyn tietojen muutokseen liittyvä perusteltu syy.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lomake korjaamispyynnön tekemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Lomake poistamispyynnön tekemiseen

Henkilötietojen poistaminen hakukoneista

Jos kunta on poistanut henkilötiedot ilmoitusajan jälkeen verkkosivuiltaan, kunta ei vastaa siitä, että tiedot ovat löydettävissä hakukonepalvelujen esim. Google-hakukoneen kautta.

Hakukoneen ylläpitäjä on velvollinen poistamaan henkilön nimellä tehdyn haun hakutulosten luettelosta linkit verkkosivuihin, joissa on kyseistä henkilöä koskevaa tietoa. Tämä koskee myös tilannetta, jossa kyseistä nimeä tai kyseisiä tietoja ei ole poistettu ensin tai samanaikaisesti näiltä verkkosivuilta (Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomio C-131/12).

Takaisin sivun alkuun