Siirry sisältöön

Vaikuttamistoimielimet

Kesällä 2017 voimaan tulleessa kuntalaissa painotetaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja edellytetään vaikuttamistoimielimien asettamista. Mynämäessä ko. toimielimet ovat toimineet useamman vuoden jo ennen lain muutosta.

Nuorten vaikuttajaryhmä

Lain mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Myös nuorisolaki korostaa nuorten osallistumismahdollisuuksia. Mynämäessä on asetettu nuorten vaikuttajaryhmä syksyllä 2017. Ryhmässä on edustajia koulujen oppilas- ja opiskelijakunnista ja se toimii lukuvuoden kerrallaan.  Puheenjohtajaksi valittiin 10.11.2017 Matilda Kallunen ja ryhmän toimintaa koordinoi liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Anna Salminen. Vaikuttajaryhmän tehtävä on ottaa laajasti kantaa nuoria koskeviin asioihin. Ryhmän jäsenet tuovat oman näkemyksensä lisäksi kokouksiin oppilaskuntien terveiset.

Lapsineuvosto

Lapsineuvoston tehtävänä on tehdä esityksiä lapsien ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavista näkökohdista suunnitelmien valmistelussa. Lapsineuvosto ei ole lakisääteinen vaikuttamistoimielin eikä kunnan toimielin, jolle voitaisiin siirtää päätösvaltaa. Mynämäen lapsineuvostossa on edustaja jokaisen koulun alueelta koulun vanhempainyhdistyksestä tai kyläyhdistyksestä, MLL ry:stä, 4H-yhdistyksestä, Mynämäen seurakunnasta sekä perhetyön edustaja Perusturvakuntayhtymä Akselista. Lapsineuvoston puheenjohtaja on Tytti Poutanen, p. 044 331 2493.

Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto. Mynämäen vanhusneuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisyhdistyksistä, veteraaniyhdistyksistä, seurakunnasta ja kunnasta. Vanhusneuvoston jäsenet ovat Martti Amberla (Sotainvalidien Veljesliiton Mynämäen osasto), Eila Haapsaari (Mietoisten Sotaveteraanit ry), Kari Jokila (Mynämäen Sotaveteraanit ry), Liisa Junttila (Eläkeliiton Mietoisten yhdistys ry), Pirjo Kulmala (Mynämäen seudun kansalliset seniorit ry), Terttu Kummila (Eläkeliiton Mynämäen yhdistys ry), Jouni Syren (Mynämäen seurakunta) ja Sari Kantonen (Mynämäen kunta). Vanhusneuvoston puheenjohtaja on Kari Jokila, p. 040 708 2686 ja sihteeri projektityöntekijä Sirpa Levy Perusturvakuntayhtymä Akselista.

Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Mynämäen kunnalla on yhteinen vammaisneuvosto Maskun ja Nousiaisten kuntien kanssa. Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Taru Liimatta Maskusta, p. 040 167 6225. Mynämäestä vammaisneuvoston jäseniksi on valittu Jouni Syrén (varajäsen Kirsi Kaitanen), Tuula Toivonen (Leena Rautiola) ja Hanna Vänni (Anu Vira).

Kylien neuvottelukunta

Mynämäen kunnassa toimii kylien neuvottelukunta, jonka tehtävänä on kylien keskinäisen yhteistyön sekä kyläyhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön koordinointi ja kehittäminen. Neuvottelukunnassa on edustaja useasta kunnan alueella toimivasta kyläyhdistyksestä ja sen sihteerinä toimii kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala. Kylien neuvottelukunnan kokoonpano löytyy tästä linkistä.

Takaisin sivun alkuun