Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
Vanhusneuvosto on kuntalain tarkoittama vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan virallisia toimielimiä, eikä niille voida siirtää toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Niiden tehtävänä on tuoda edustamansa ryhmän näkemykset kunnan toimintaan ja päätöksentekoon lausunnoilla ja aloitteilla. (Kuntalaki 27 § (410/2015)

Mynämäen kunnan vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä ikääntyvän väestön yhteistyöelin (Mynämäen kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö 1 §).
Vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää ikääntyvän väestön hyvinvointia ja toimia ikäihmisten äänenä kunnassa. Kuntalaisten on mahdollista tehdä aloitteita vanhusneuvostoon.

Mynämäen vanhusneuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisyhdistyksistä, veteraaniyhdistyksistä, seurakunnasta ja kunnasta.

Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudella 1.8.2021–31.5.2025

Hiippavuori Antero, puheenjohtaja 0400 774 515 Eläkeliiton Mietoisten yhdistys ry
Sunnari Timo, varapuheenjohtaja 0400 227 421 Mynämäen seudun kansalliset seniorit ry
Anttila Tarja 0400 700 228 Mynämäen kunnan luottamushenkilö
Eeva Arja 050 330 3158 Mynämäen seurakunta
Eloranta Merja 0400 616 093 Eläkeliiton Mynämäen yhdistys ry
Susanna Suominen, sihteeri 040 630 8001 Mynämäen kunta

.

Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2019

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Takaisin sivun alkuun