Siirry sisältöön

Tältä sivulta löydät sähköisen asioinnin linkit ja sivustot.

Tältä sivulta löydät koottuna Mynämäen kunnan sähköiset palvelut. Löydät myös sähköiset asiointimahdollisuudet asiayhteydestä kunnan sivuilta. Tällä sivulla sähköiset palvelut ovat nimetty lomakkeen tai palvelun nimen mukaan. Osa sähköisistä palveluista vaatii vahvan tunnistautumisen, joka on mahdollista suorittaa yleisimmillä vahvan tunnistautumisen tavoilla, kuten pankkitunnuksin tai mobiilivarmentein. Vahvan tunnistautumisen vaativissa palveluissa kerrotaan ja ohjataan tarkemmin miten tunnistautuminen on mahdollista tehdä. Vahvan tunnistautumisen käyttö laajenee tulevaisuudessa koskemaan palveluita ja lomakkeita, joissa henkilöllisyyden varmistaminen on erityisen tärkeää, sekä käyttäjän että kunnan näkökulmasta.

Sähköisten lomakkeiden ja palvelujen kautta voit asioida Mynämäen kunnan kanssa yhtälailla, mitä perinteisten paperisten lomakkeiden kanssa asioidessasi. Sähköiset lomakkeet ovat käytettävissä jatkuvasti ja voit käyttää niitä sinulle sopivana ajankohtana ja juuri sinulle sopivassa paikassa. Voit myös halutessasi asioida Mynämäen kunnan kanssa perinteisin paperilomakkein.

Huomaathan, että rakennusvalvonnassa käytettävät sähköiset palvelut löytyvät pääsääntöisesti osoitteesta www.lupapiste.fi. Varhaiskasvatuksessa osa sähköisistä palveluista löytyy eAsioinnista.

Mynämäen vesihuolto Oy

Vesiliittymäsopimuksen siirto

Hakemus liittämisestä

Asuminen ja yrittäminen

Yritys- ja omakotitontin varauslomake

Ympäristö

Jätevesiselvitys

Aumausilmoitus

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta (Vesihuoltolaki 119/2001 11§)

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä: Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100§)

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä (kemikaalisäiliön poistamisvelvollisuus)

Purkujäteilmoitus

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Vireillepanopyyntö

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (Ympäristönsuojelulaki 118§)

Vapaa-aika ja kulttuuri

Yleinen avustuslomake

Työllistämistukihakemus (nuoret)

Ansioituneiden urheilijoiden palkitsemislomake

Koulutusavustus liikuntaseuroille

Yhdistyksen tietojen ilmoittaminen Mynämäen kunnan verkkosivuille

Varhaiskasvatus ja koulutus

Koulupaikka-anomus muuhun, kuin määriteltyyn lähikouluun

Anomus maksuttomaan koulukuljetukseen

Anomus maksuttomaan koulukuljetukseen petovaaran vuoksi

Ilmoitus hoidontarpeen ja varhaiskasvatusmaksun perusteen muutoksesta

Tulonselvityslomake

Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi

Varhaiskasvatuksen hoitopaikan irtisanomislomake

Perhetietojen muutos

Tekninen osasto

Työnhakijahakemus/ilmoitus

Työnjohtajahakemus/ilmoitus

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Yksityistien kunnossapidon hakemus

Talkoo- ja yleisavustuslomake (Talkooavustuksista päättää tekninen johtaja)

Yleishallinto

Talkoo- ja yleisavustuslomake

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen oikaisuvaatimus

Rekisteritietojen poistamisvaatimus

Julkisuuslainmukainen tietopyyntö

Asianosaisen tiedonsaantia koskeva pyyntö (JulkL 11-12§)

Takaisin sivun alkuun