Siirry sisältöön

Mynämäen kunnan ja Mynämäen yrittäjien elinvoimalupaus

Julkaistu

Mynämäen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.9.2023 hyväksynyt Mynämäen yrittäjien kanssa solmittavan elinvoimalupauksen. Elinvoimalupaus allekirjoitetaan Yrittäjän päivän iltana, tänään 5.9., kunnan ja yrittäjien yhteisessä tilaisuudessa.

Mynämäen kunnan ja Mynämäen yrittäjien elinvoimalupaus

Mynämäen kunta ja Mynämäen Yrittäjät ry ovat solmineet elinvoimalupauksen tälle valtuustokaudelle. Tällä lupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan alueen elinvoimaisuutta. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että kuntamme veto- ja pitovoima vahvistuvat.

Yhdessä olemme sopineet, että panostamme alla mainittujen painopistealueiden edistämiseen.

Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla haluamme konkreettisesti parantaa yritysten

toimintaedellytyksiä, mikä vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista

seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kunnan edustajien ja yrittäjäyhdistyksen välillä.

Yhteiset tavoitteet

 1. Toimiva vuoropuhelu
  Kunta sitoutuu käymään aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Vuoropuhelua edistetään esimerkiksi säännöllisillä yrittäjätapaamisilla.
 • Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit
  Lupaprosessien ja kaavoitusprosessien tulee olla sujuvia. Kaavahankkeissa yritysten näkemykset ja ajatukset huomioidaan valmistelun toimesta varhaisessa vaiheessa.
  Kunta toimii aktiivisesti maanhankinnassa ja edunvalvonnassa, jotta yritysten tarpeisiin pystytään vastaamaan etupainotteisesti.
 • Yrittäjämyönteiset hankinnat
  Kunta kartoittaa markkinat ennen hankintoja sekä sitoutuu vuoropuhelun järjestämiseen. Kunta pyrkii jakamaan mahdollisuuksien mukaan hankintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.
 • Yritysvaikutusten arviointi osana päätöksentekoa
  Kunnan päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin myös jatkossa ja yritysvaikutusten arviointiprosessia kehitetään edelleen.
 • Yrittäjyyteen kannustaminen ja yrittäjien kuntabarometrin hyödyntäminen
  Kunta sitoutuu yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja vahvistamaan yrittäjyyskasvatusta. Kannustamme yrittäjiä vastaamaan Yrittäjien kuntabarometrikyselyyn, seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja kehitämme toimintaa tulosten ja muun palautteen pohjalta.
Takaisin sivun alkuun