Siirry sisältöön

Lähikouluperiaate

Lähikoulu määritellään Mynämäen kunnassa siitä osoitteesta, jossa lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla, yleensä siihen kouluun, johon on lyhin matka (mitattuna karttapalvelujen sovelluksilla kävelymatkana).

Poikkeuksena on kasvatus- ja sivistyslautakunta kuitenkin määritellyt (23.10.2018 § 85 ja 86), että oppilaiden, jotka kuuluisivat 1.8.2018 lakkautetun Ihalaisten koulun oppilaaksiottoalueeseen, lähikoulu lukuvuoden 2019-2020 alusta lähtien on aina Laurin koulu.

Toisena poikkeuksena on 31.12.2022 lakkautetun Tarvaisten koulun alueen koulutulokkaat, jotka kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti (18.4.2023 § 43) saavat valita sitovasti joko Karjalan tai Laurin koulun lähikoulukseen. Valinta on voimassa koko alakouluajan.

Kunta voi myös osoittaa lääkärintodistuksen ja diagnoosin perusteella lapselle sopivimmaksi lähikouluksi muun kuin normaaliperustein määritellyn koulun. Tällöin oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tulee päätöksen myötä, mikäli laissa mainittu 5 km:n koulumatkaehto täyttyy.

Huoltaja voi myös hakea lapselleen koulunkäyntioikeutta muuhun kouluun kuin lähikouluun. Kouluihin voidaan ottaa muiden oppilaaksiottoalueiden lapsia, jos opetusryhmissä on tilaa. Jos lapsi käy huoltajan toiveesta muuta kuin lähikoulua, huoltajien täytyy järjestää ja maksaa hänen koulukuljetuksensa.

(Perusopetuslaki 6 § ja 28 §)

Takaisin sivun alkuun