Siirry sisältöön

Lähikouluperiaate

Lähikoulu määritellään Mynämäen kunnassa siitä osoitteesta, jossa lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla, yleensä siihen kouluun, johon on lyhin matka (mitattuna karttapalvelujen sovelluksilla kävelymatkana). Poikkeuksena on kasvatus- ja sivistyslautakunta kuitenkin määritellyt (23.10.2018 § 85 ja 86), että oppilaiden, jotka kuuluisivat lakkautetun Ihalaisten koulun oppilaaksiottoalueeseen, lähikoulu lukuvuoden 2019-2020 alusta lähtien on aina Laurin koulu. Samoin Tarvaisten koulun alueen 5-6 -luokkalaisten lähikoulu lukuvuoden 2019-2020 alusta lähtien on aina Laurin koulu.

Kunta voi myös osoittaa lääkärintodistuksen ja diagnoosin perusteella lapselle sopivimmaksi lähikouluksi muun kuin normaaliperustein määritellyn koulun. Tällöin oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tulee päätöksen myötä, mikäli laissa mainittu 5 km:n koulumatkaehto täyttyy.

Huoltaja voi myös hakea lapselleen koulunkäyntioikeutta muuhun kouluun kuin lähikouluun. Kouluihin voidaan ottaa muiden oppilaaksiottoalueiden lapsia, jos opetusryhmissä on tilaa. Jos lapsi käy huoltajan toiveesta muuta kuin lähikoulua, huoltajien täytyy järjestää ja maksaa hänen koulukuljetuksensa.

(Perusopetuslaki 6 § ja 28 §)

Takaisin sivun alkuun