Siirry sisältöön

Varhaiserityiskasvatus

Mynämäessa työskentelee kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka toimivat erityisvarhaiskasvatuksen asiantuntijoina.

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä, leikkiä ja osallistua, iloita oppimastaan, elää rikasta lapsuuttaan! Hänellä voi olla myös tarvetta ja oikeus saada tukea jollakin kehityksen osa-alueella tai oppimisympäristössään. Tukea järjestettäessa käytetään kuntouttavan arjen teemaa, eli tuki tuodaan sinne, missä lapsi on. Tuki ulotetaan mahdollisimman luontevasti toistuviin perushoidon tilanteisiin, vuorovaikutustilanteisiin ja leikkeihin ja lauluihin. Näissä arjen säännöllisesti toistuvissa tilanteissa pienen lapsen kuntoutus tulee luontevaksi ja systemaattiseksi osaksi lapsen arkea.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työskentelevät yhdessä vanhempien sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön kanssa. Yhteistyössä arvioidaan lapsen kasvua, oppimista ja tuen tarvetta sekä järjestetään tarpeelliset tukitoimet ja kuntoutus lapsen luonnollisessa toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi antaa myös yksilöllistä ohjausta, pienryhmäopetusta tai olla mukana samanaikaisopetuksessa.

Takaisin sivun alkuun