Siirry sisältöön

Kunta tiedottaa tällä sivulla yrittäjille suunnatuista tukitoimista koronatilanteessa.

 

Tiedote yrittäjille 7.5.2020 klo 12.35

 

Yrittäjä voi saada Kelalta työmarkkinatukea koronaepidemian aikana

Väliaikainen työmarkkinatuki on tarkoitettu yrittäjille, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

Kela voi maksaa yrittäjälle väliaikaista työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt epidemian takia.
 • Yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 €/kk.

Yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea voi saada 30.6.2020 saakka.

Lisätietoa: Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

 

Tiedote yrittäjille 23.4.2020 klo 15.50

 

Mynämäen kunnan yritystuki nuorten työllistämiseen

Mynämäen kunta maksaa nuoria kesätöihin palkkaaville yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja seuroille yritystukea 200 tai 400 euroa nuoren iästä riippuen. Nuori hankkii itse kesätyöpaikan ja yritys hakee etukäteen yritystukea kunnalta.

Ohjeet ja lomakkeet löytyvät nuorisotoimen verkkosivulta

Hakemus yritystuesta tulee toimittaa kunnanvirastoon viimeistään perjantaina 15.5.2020 osoitteella:

Mynämäen kunta
Liikunta- ja nuorisotoimi
Keskuskatu 21
23100 Mynämäki

Hakemuksen voi myös jättää kunnanviraston ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Lisätietoja: liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Marja Kannisto puh. 050 300 2508 tai marja.kannisto@mynamaki.fi

 

Tiedote yrittäjille 15.4.2020 klo 14.30

 

Uutta tietoa yksinyrittäjän toimintatuesta

Yksinyrittäjän toimintatuen haku aukeaa torstaina 16.4.2020 klo 9.00. Hakuohjeet ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät haun auettua seutumme kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n ylläpitämän Turku Business Region -verkkosivuston Korona-infosta. Linkki toimintatuen hakuohjesivulle

Yksinyrittäjän tuen myöntämisen kriteerit lyhyesti

Tukea voi hakea Suomessa toimiva päätoiminen yksinyrittäjä – yksinyrittäjällä tarkoitetaan tässä yrittäjää/ammatinharjoittajaa/freelanceria, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjän on osoitettava merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä ja/tai jos yrityksellä on verovelkoja. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteet asiasta:
Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian (julkaistu 31.3.2020)
Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee: kunnille rahoitusta ja tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä (julkaistu 8.4.2020)

 

Tiedote yrittäjille 9.4.2020 klo 16.00

Tietoa yksinyrittäjän toimintatuesta

Yksinyrittäjän toimintatuen hakuprosessin valmistelu Turun seudun kunnissa on käynnissä ja pyrkimyksenä on julkaista hakuohjeet ja avata hakulomake sähköisessä palvelussa viikon 16 aikana.

Hakuohjeet ja linkki hakuun tullaan julkaisemaan seutumme kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n ylläpitämillä Turku Business Region -verkkosivulla Korona-infossa.

Yksinyrittäjän tuen myöntämisen kriteerit lyhyesti

Tukea voi hakea Suomessa toimiva päätoiminen yksinyrittäjä – yksinyrittäjällä tarkoitetaan tässä yrittäjää/ammatinharjoittajaa/freelanceria, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.

Yksinyrittäjän on osoitettava merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä ja/tai jos yrityksellä on verovelkoja. Avustusta voidaan maksaa 1.3.–31.8.2020 aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteet asiasta:

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian (julkaistu 31.3.2020)
Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee: kunnille rahoitusta ja tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä (julkaistu 8.4.2020)

 

Tiedote yrittäjille 8.4.2020 klo 10.30

Yrittäjät voivat hakea Kelalta työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea. Lisätietoja saa Kelan tiedotteesta ”Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen”

 

Tiedote yrittäjille 6.4.2020 klo 9.45

Yksinyrittäjän toimintatuki on vielä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valmistelussa ja odotamme toimintaohjeita sieltä. Ministeriön tiedote toimintatuesta

Hakuohjeet, aikataulu ja linkki hakuun tullaan julkaisemaan seutumme kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n ylläpitämillä Turku Business Region -verkkosivulla Korona-infossa heti kun menettelystä on sovittu ministeriön kanssa.

Tiedossa olevat kriteerit ja reunaehdot yksinyrittäjän toimintatuelle ovat:

 • yksinyrittäjille koronavirustilanteen aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon
 • tuen suuruus on 2000 euroa liiketoiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen
 • tukea voi hakea Suomessa toimiva päätoiminen yksinyrittäjä
 • yksinyrittäjällä tarkoitetaan tässä yrittäjää/ammatinharjoittajaa/freelanceria, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa
 • yksinyrittäjän on osoitettava merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen
 • tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä ja/tai jos yrityksellä on verovelkoja
 • avustusta voidaan maksaa 1.3.–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin
 • tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

 

Tiedote yrittäjille 3.4.2020 klo 9.30

Mikkelin kehitysyhtiö on tehnyt opastusvideon ELY-keskusten korona-avustuksista yrittäjille. Videolla käydään läpi hakemuksen täyttäminen kirjautumisesta aina lähettämiseen saakka. Ohje pätee myös meidän ELY-keskuksemme alueella. Linkki opastusvideoon

 

Tiedote yrittäjille 1.4.2020 klo 13.20

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut yrityksille toimintaohjeita koronavirustilanteessa.

 

Tiedote yrittäjille 1.4.2020 klo 8.40

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen henkilömäärän perusteella. Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.

 • ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Lisätietoja ELY:n poikkeusrahoituksesta
 • Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin. Yksinyrittäjille koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseksi tarkoitetun oman erillisen tukimuodon valmistelu on käynnissä, sitä tulevat myöntämään kunnat: TEMn tiedote 31.3.2020
 • Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä: Liiketoiminnan rahoitus häiriötilanteissa

Tiedotamme kunnan kautta haettavasta tuesta heti kun saamme ohjeet valtion viranomaiselta.

Takaisin sivun alkuun