Siirry sisältöön

Nuohous

Nuohoustoiminta muuttuu – valitse itse nuohoojasi

Nuohoustoiminta on muuttunut. Pelastuslain muutos nuohouksen osalta tuli voimaan 1.1.2019, jolloin Varsinais-Suomessa osa nuohouspiireistä on niin sanotun vapaan nuohouskilpailun alaisia. Lisätietoa muutoksesta löytyy Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta.

Nuohouskerrat

Nuohouksen suorittamisesta huolehtii kiinteistön omistaja.

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai ras­kasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran kahdessa vuodessa nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormei­neen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympäri­vuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoai­neen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvitta­essa ne määrätään nuohottaviksi.

Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suo­ritettava useammin kuin edellä on sanottu. Tulisijan ja hormin rakenteesta tai muista erityi­sistä syistä, esimerkiksi rakennuksen ollessa asumaton tai muutoin poissa käytöstä, kunnan pelastusviranomainen voi sallia nuohouksen tehtäväksi harvemmin. Jos rakennuksen tu­lisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Mynämäen alueella nuohoaa:

Mynämäki keskusta ja Mietoinen: Jussi Humppi p. 040 9604 700

Muu Mynämäki: Nouhous & Ilmastointi Aarniemi p. 0400 498 258 / aarniemi.fi

Takaisin sivun alkuun