Siirry sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää kunnan hallinnon ja talouden tarkastus sekä toiminnan arviointi. Tarkastuslautakunnan esityksestä kunnanvaltuusto valitsee kunnan tilintarkastusyhteisön, jonka puolestaan on nimettävä vastuunalainen tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta arvioi, onko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta tekee arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi eli neljä vuotta. Tarkastuslautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tarkastuslautakunta 2017–2021

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja ja esittelijä Esko Lehtonen
Varapuheenjohtaja Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

Jäsenet

Outi Ahokas
Mika Hurme
Risto Kankare
Sami Nikkilä
Leena Rautiola

Pöytäkirjanpitäjä

Toimistosihteeri Marjo-Riitta Hakula

Takaisin sivun alkuun