Siirry sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää kunnan hallinnon ja talouden tarkastus sekä toiminnan arviointi. Tarkastuslautakunnan esityksestä kunnanvaltuusto valitsee kunnan tilintarkastusyhteisön, jonka puolestaan on nimettävä vastuunalainen tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta arvioi, onko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta tekee arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi eli neljä vuotta. Tarkastuslautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tarkastuslautakunta 2021–2025

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja ja esittelijä Esko Lehtonen
Varapuheenjohtaja Kalle Aerikkala

Jäsenet

Hely Haapanen
Sari Kantonen
Jani Kauppila
Taina Laitinen
Lauri Numminen

Pöytäkirjanpitäjä

Tiedonhallintasihteeri Maria Varjonen

Takaisin sivun alkuun