Siirry sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää kunnan hallinnon ja talouden tarkastus sekä toiminnan arviointi. Tarkastuslautakunnan esityksestä kunnanvaltuusto valitsee kunnan tilintarkastusyhteisön, jonka puolestaan on nimettävä vastuunalainen tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta arvioi, onko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta tekee arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi eli neljä vuotta. Tarkastuslautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tarkastuslautakunta 2021–2025

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja ja esittelijä Esko Lehtonen (varajäsen Jenni Valtanen)
Varapuheenjohtaja Kalle Aerikkala (varajäsen Meri-Salla Tuominen)

Jäsenet

Hely Haapanen (varajäsen Ari Vuorio)
Sari Kantonen (varajäsen Elisa Kallio)
Jani Kauppila (varajäsen Juhani Hannula)
Taina Laitinen (varajäsen Janne Koukonen)
Lauri Numminen (varajäsen Jarno Lyhtelä)

Pöytäkirjanpitäjä

Tiedonhallintasihteeri Maria Varjonen

Takaisin sivun alkuun