Siirry sisältöön

Sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan keskeisten luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden täytyy ilmoittaa sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle. Määräys on kuntalain (410/2015) 84 §:ssä. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja vie ilmoitukset valtuuston tietoon. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Tarkastuslautakunta lähettää ohjeet ilmoitusvelvollisille. Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusilmoitusten tiedot ennen kuin ne viedään rekisteriin ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Ilmoitus on tehtävä

  • johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävästä varallisuudesta
  • muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet eli tekninen lautakunta

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestä kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Aiemmin tehtyyn sidonnaisuusilmoitukseen voi tehdä muutoksen tästä linkistä.

Takaisin sivun alkuun