Siirry sisältöön

Kuntastrategia 2025

Kuntastrategiassa määritellään kunnan visio, strategiset päämäärät ja arvot.

Kuntastrategiassa valtuusto päättää koko kuntakonsernin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palveluvelvoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Mynämäen kunnan visio on:
Mynämäki on kasvava, yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva vetovoimainen kunta.

Mynämäen kuntastrategiassa kunnan toiminnan strategiset päämäärät ovat:

 • kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta
 • huolehtiva ja ennakoiva kunta
 • yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta.

Strategisille päämäärille on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Tarkemmat ja konkreettisemmat tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan vuosittain talousarviossa.

Mynämäen kunnan arvot

Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että

 • ymmärrämme vastuumme ja sitoudumme kaikessa toiminnassa noudattamaan lakeja, sääntöjä ja ohjeita
 • emme hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä, vilpillistä toimintaa tai lahjuksia
 • emme käytä kunnan omaisuutta tai varoja oman edun tavoitteluun
 • torjumme aktiivisesti harmaata taloutta ja edellytämme sitä myös sopimuskumppaneiltamme
 • tiedostamme toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset ja kannamme vastuun kunnantaloudesta ja kuntalaisten hyvinvoinnista
 • puutumme havaitsemiimme epäkohtiin hyväksymiemme toimintatapojen mukaisesti.

Avoimuus tarkoittaa sitä, että

 • kunnan viestintä on avointa, ajankohtaista, ennakoivaa, totuudenmukaista ja saavutettavaa
 • myös sosiaalisessa mediassa viestimme kunnan asioista totuudenmukaisesti silloin kun esiinnymme kunnan luottamushenkilöinä tai viranhaltijoina/työntekijöinä
 • jaamme avoimesti tietoa ja autamme toinen toisiamme
 • perustelemme päätöksemme ja toimintamme asiaperustein objektiivisesti
 • kaikissa kokouksissa puheenjohtaja huolehtii siitä, että kaikki osallistujat tulevat kuulluiksi ja huomioonotetuiksi eikä ketään kohdella asiattomasti.

Uudistuminen tarkoittaa sitä, että

 • katsomme ennakkoluulottomasti eteenpäin ja uskallamme tehdä tarvittavia muutoksia sekä luopua vanhasta
 • kehitämme kuntaa yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ymmärtäen
 • hyväksymme uusia toimintatapoja ja hyödynnämme nykyaikaista tekniikkaa.

Kestävä luontosuhde tarkoittaa sitä, että

 • vaalimme Mynämäen luonnon monimuotoisuutta, estämme luontokatoa ja otamme sen huomioon kaikessa päätöksenteossa
 • sitoudumme kunnassa ilmasto- ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja toimintatapoihin (HINKU).
Takaisin sivun alkuun