Siirry sisältöön

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Ennen rakennusluvan hakemista tarvitaan joissakin tapauksissa suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös. Poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua voi hakea Lupapiste.fi-palvelun kautta. Päätökset tekee asiasta riippuen kunnanhallitus tai tekninen lautakunta. Hakemusten käsittelyaika on noin kuukausi.

Suunnittelutarvealueet on määritelty Mynämäen kunnan rakennusjärjestyksessä. Alue voi määräytyä suunnittelutarvealueeksi myös suoraan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella.

Poikkeamispäätös tarvitaan mm. tilanteissa joissa poiketaan kaavan määräämästä käyttötarkoituksesta, rakennusoikeutta ylitetään tai kyseessä on ranta-alue jossa ei ole asemakaavaa.

Poikkeaminen

Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä. Poikkeamispäätöstä voi hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä ja rajoituksista. Poikkeamispäätöksen edellytyksenä on, ettei poikkeaminen tuota huomattavaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai asutuksen muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan alueella, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemäreiden rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarveratkaisut käsitellään kunnassa.
Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemuksen johdosta naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, rakennuslupa on haettava erikseen.

 

Takaisin sivun alkuun