Siirry sisältöön

Tiet ja kadut

Mynämäen alueen katu- ja tieverkkoa ylläpidetään ja kehitetään niin kunnan, ELY-keskuksen kuin yksityisten tiehoitokuntienkin toimesta.

Kunnan tie- ja katualueista vastaa tekninen toimi. Liikenneväylät pidetään kulkukelpoisina ja turvallisina. Katuvaloja huolletaan säännöllisesti.

ELY-keskuksen katu- ja tiealueet

ELY-keskuksen ylläpitämät katu- ja tieosuudet Mynämäellä

Tienkäyttäjän linja:
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu:
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Asiakkaita palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Liikenneviraston tienumerokartta

ELY-keskuksen liikenneturvallisuussivu

Takaisin sivun alkuun