Siirry sisältöön

Kielto avotulen teosta Varsinais-Suomessa

Julkaistu

Pelastuspäällikön päätös 23.5.2024:

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Kevytrakenteiset suoraan maapohjalle asetettavat ja helposti tuulessa kaatuvat grillit ja vastaavat tulisijat katsotaan avotulen teoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttögrillit. Sen sijaan avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kaikessa muussakin toiminnassa, josta voi aiheutua kipinöintiä maastoon, tulee olla erittäin varovainen.

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan hyvinvointialueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon hyvinvointialueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Voimassa oleva maastopalovaroitus on päätöstä tehtäessä vaarallisella tasolla (Ilmatieteen laitos) ja ennusteen mukaan varoitus on voimassa useita vuorokausia.

Sovelletut säännökset
Pelastuslaki 6 §

Toimivalta
Hallintosääntö 2 §
Pelastusjohtajan päätös 22.5.2024 § 5

Päätös:
Varsinais-Suomen pelastuslaitos kieltää Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varsinais-Suomen maakunnan alue) kaiken avotulen tekemisen kulotukset mukaan lukien (Pelastuslaki 379/2011 6 §). Pelastuslaitos tiedottaa kiellon päättymisestä

Juha Virto
Pelastuspäällikkö, pelastuspalveluiden tulosryhmäjohtaja, operatiivinen

Takaisin sivun alkuun