Siirry sisältöön

Kunnanjohtajan esitys talouden tasapainottamisohjelmasta on valmistunut

Julkaistu

Julkisen talouden kestävyys on huonolla tasolla ja tästä johtuen uusilla hyvinvointialueilla ja useimmissa kunnissa tehdään tällä hetkellä suunnitelmia talouden tasapainottamisesta ja vaikeita päätöksiä esimerkiksi palveluverkon tai palvelutason osalta.

Mynämäen kunnan talous on kiristynyt ja taloutta on tasapainotettu säästötoimilla jo vuosien ajan. Kuntamme taloutta on tiukentanut erityisesti välttämättömät investoinnit rakennuksiin, kunnan väkimäärän väheneminen ja väestön ikärakenteen muutos sekä hyvinvointialueuudistuksen negatiiviset vaikutukset kunnan talouteen.

Kuntien talous näyttää julkisen talouden tasapainotustoimien ja muiden muutosten vuoksi kiristyvän tulevina vuosina entisestään. Kunnan keskeisimmät tulot perustuvat valtionosuuksiin, verotuloihin ja maksutuottoihin. Verotulojen merkitys kuntien tuloissa korostuu tulevaisuudessa entisestään. Verotulot koostuvat yritysten maksamista yhteisöveroista, asukkaiden maksamista tuloveroista sekä kiinteistöjä omistavien maksamista kiinteistöveroista.

Mynämäen kunnan talouden tasapainottamistarve on tämän hetkisen arvion mukaan 1,6–2,0 miljoonaa euroa vuosittain. Tasapainotustyö on aloitettu jo vuoden 2024 talousarviota laadittaessa ja säästötoimia tehdään pääosin suhteutettuna vuoden 2023 tasoon.

Mynämäen kunnassa on työstetty talouden tasapainottamisohjelmaa kevään aikana. Tasapainotuskeinoihin on kyselyllä selvitetty myös kuntalaisten näkemyksiä. Taloutta tasapainottaessa on vaikea löytää keinoja, jotka eivät aiheuttaisi vaikutuksia kuntalaisiin ja herättäisi huolta joidenkin kohdalla.

Tasapainottamisohjelmassa on pyritty löytämään mahdollisimman kohtuullisia keinoja ja säästötoimet perustuvat niin tulojen lisäämiseen (verojen ja maksujen korotukset) kuin menojen karsimiseen.

Kunnanjohtajan esitys talouden tasapainottamisohjelmasta on valmistunut. Kunnanhallitus käsittelee ohjelmaa kokouksessaan 17.6. ja kunnanvaltuusto kokouksessaan 24.6. Ohjelmassa kuvataan ensin taustaa ja selvitystyön kuluessa kartoitettuja säästötoimia. Ohjelman lopussa on taulukkomuodossa toteutettavaksi ehdotettavat säästötoimet.

Hyväksyttävä talouden tasapainottamisohjelma on yhteinen näkemys keinoista ja toimenpiteistä, joiden avulla kunnan taloutta tullaan tasapainottamaan. Kaikista toimenpiteistä tehdään erilliset päätökset ja vaikutusten arvioinnit normaalin päätöksentekomenettelyn mukaisesti aikanaan.

Carita Maisila
kunnanjohtaja

Linkki talouden tasapainottamisohjelmaan
Liite 1 Koulukohtainen oppilasennuste
Liite 2 Selvitys keittiöverkosta
Liite 3 Kevan ennuste henkilökunnan eläkepoistumasta
Liite 4 Yhteenveto kuntalais- ja henkilöstökyselyn tuloksista

Takaisin sivun alkuun